Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór wniosków w programach: | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór wniosków w programach:

Dokumentację konkursową do Działu Nauki należy dostarczyć w terminie do dnia 24 lutego 2023 roku do godz. 14:00.

 

 

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o wyłącznie elektroniczne konsultowanie wniosków i kierowanie pytań na adres: milena.brudzinska@up.poznan.pl lub paulina.jankowska@up.poznan.pl oraz terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Nauki. 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
prof. dr hab. Piotr Goliński

 

 

Uczelniana procedura składania wniosków o finansowanie projektów badawczych:

Z uwagi na nabór wniosków tylko w wersji elektronicznej proszę o złożenie w Dziale Nauki następujących dokumentów:

  • 1 egzemplarza wniosku, który stanowi dokumentację wewnątrzuczelnianą (wniosek ostateczny, zablokowany, cały i kompletny),
  • potwierdzenie e-mail Kierownika Katedry lub Dziekana albo podpis akceptujący wniosek do złożenia (również wydruk e-mail);

 

Wniosek o finansowanie projektu, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki w terminie ustanowionym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki  tj. do dnia 02 marca 2023 r. do godz. 16:00.

 

WYDZIAŁY