Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nabór pracowników administracyjnych i technicznych, niebędących nauczycielami akademickimi na wyjazdy w celach szkoleniowych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nabór pracowników administracyjnych i technicznych, niebędących nauczycielami akademickimi na wyjazdy w celach szkoleniowych

W ramach projektu Erasmus+ KA131_2023, Sekcja Współpracy Międzynarodowej ogłasza nabór pracowników administracyjnych i technicznych, niebędących nauczycielami akademickimi na wyjazdy w celach szkoleniowych do zagranicznych instytucji.

 

Nabór pracowników administracyjnych i technicznych

Szkolenie może przyjmować następujące formy: (1) Job Shadowing  czyli obserwacja podobnego stanowiska pracy w instytucji przyjmującej; (2) udział w Staff Week czyli uczestnictwo w tygodniowych warsztatach zorganizowanych dla różnych pracowników z wielu krajów;  (3) udział w indywidualnym szkoleniu oferowanym przez uczelnię / instytucję.

TERMIN REALIZACJI MOBILNOŚCI: LUTY 2024 - LIPIEC 2025

Podstawę kwalifikacji stanowią: zaakceptowany przez instytucję zagraniczną program szkolenia STT (Staff Mobility Agreement for Training) oraz znajomość języka obcego, w którym będzie realizowane szkolenie. Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia osób aplikujących po raz pierwszy. Po zakończeniu kwalifikacji kandydaci zostaną poinformowani mailowo o wynikach.

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI I TECHNICZNI (NIEBĘĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI) ZAINTERESOWANI MOBILNOŚCIĄ WYPEŁNIENIAJĄ FORMULARZ DOSTĘPNY NA STRONIE https://erasmusplus.up.poznan.pl/pl/rejestracja WRAZ Z PODPISANYM ZAŁĄCZNIKIEM  STT - SKAN W FORMACIE PDF.  
TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 31 STYCZNIA 2024.

 

Załącznik do formularza zgłoszeniowego w formie skanu STT (podpisany przez aplikującego oraz przedstawiciela instytucji zagranicznej) powinien  zawierać:

- datę mobilności (5 dni roboczych bez czasu podróży, w ciągu 1 tygodnia roboczego bez weekendów i świąt),
- proponowany program szkolenia, sposób jego realizacji oraz oczekiwane rezultaty czyli jakie kompetencje związane z charakterem wykonywanej pracy Państwo nabędą.

STT do pobrania https://erasmusplus.up.poznan.pl/pl/dokumenty-1
Wyszukiwarka szkoleń: https://dorea.org/officially-confirmed-course-sessions/
Więcej informacji na stronie https://erasmusplus.up.poznan.pl/pl/pracownicy-szkolenia

 

Szczegółowych informacji udziela:

 

J.pietrzak_PL

WYDZIAŁY