Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na pojedyncze działanie naukowe | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na pojedyncze działanie naukowe

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na pojedyncze działanie naukowe: MINIATURA 7 https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura7

Wnioski do konkursu należy składać w terminie do dnia 24 lipca 2023 r. do godz. 14:00

 

Jednocześnie informuję, że nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych środków przekroczy dwukrotnie wysokość budżetu przeznaczonego przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

 

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o wyłącznie elektroniczne konsultowanie wniosków i kierowanie pytań na adres: milena.brudzinska@up.poznan.pl lub paulina.jankowska@up.poznan.pl oraz terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Nauki. 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
prof. dr hab. Piotr Goliński

 

 

Uczelniana procedura składania wniosków o finansowanie projektów badawczych:

 

Z uwagi na nabór wniosków tylko w wersji elektronicznej proszę o złożenie w Dziale Nauki następujących dokumentów:

  • 1 egzemplarza wniosku, który stanowi dokumentację wewnątrzuczelnianą (wniosek ostateczny, zablokowany, cały i kompletny),
  • potwierdzenie e-mailowe od Pana Krzysztofa Gmerka konsultacji Planu Zarządzania Danymi. Wszelkie ewentualne pytania w tej sprawie proszę kierować na adres: daneOA@up.poznan.pl;
  • potwierdzenie e-mail Kierownika Katedry lub Dziekana albo podpis akceptujący wniosek do złożenia (również wydruk e-mail);

 

Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki w terminie ustanowionym przez NCN tj. do dnia 31 lipca 2023 r. do godz. 16:00.

 

Tabela zawierająca dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego dostępna jest Tutaj (Pracownik – Intranet - Repozytorium dokumentów – Dokumenty Jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Dział Nauki – Projekty badawcze – Formularz danych jednostki).

Materiały pomocnicze niezbędne do przygotowania PZD w projektach badawczych NCN znajdują się pod linkiem : https://puls.edu.pl/otwarta-nauka/plan-zarzadzania-danymi

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon konkurs_ncn_miniatura_1_02.2023.pdf162.74 KB

WYDZIAŁY