Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze

Informuję, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze: PRELUDIUM 20, OPUS 21

PRELUDIUM 20      https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20

OPUS 21                    https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21

 

Wnioski do konkursu należy składać w terminie do dnia 02 czerwca 2021 r. do godz. 15:00

 

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o wyłącznie elektroniczne konsultowanie wniosków i kierowanie pytań na adres: paulina.jankowska@up.poznan.pl oraz terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Nauki. 

 

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

prof. dr hab. Piotr Goliński

 

Uczelniana procedura składania wniosków o finansowanie projektów badawczych:

 

Z uwagi na nabór wniosków tylko w wersji elektronicznej proszę o złożenie w Dziale Nauki następujących dokumentów:

  • 1 egzemplarza wniosku, który stanowi dokumentację wewnątrzuczelnianą (wniosek ostateczny, zablokowany, cały i kompletny),
  • potwierdzenie e-mailowe od Kierownika Działu Aparatury Naukowo-Badawczej o zaplanowanej aparaturze lub jej braku (wiadomość z taką informacją należy wydrukować i dołączyć do wniosku).

Wszelkie ewentualne pytania w tej sprawie proszę kierować na adres: anna.meller@up.poznan.pl;

  • potwierdzenie e-mailowe Kierownika Katedry lub Dziekana akceptujące wniosek do złożenia (również wydruk e-maila);
  • 1 egzemplarza potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą (załącznik bez podpisów);
  • 1 egzemplarza potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie NCN przez kierownika projektu z podpisem kierownika projektu.

 

 

Informuję, że dwa ostatnie załączniki, pojawiają się dopiero w momencie zablokowania wniosku w zakładce „wysyłka elektroniczna” i tam są do pobrania.

 

Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki w terminie ustanowionym przez NCN tj. do dnia 15 czerwca 2021 r. do godz. 16:00.

 

Tabela zawierająca dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego dostępna jest tutaj (Pracownik – Repozytorium dokumentów – Dział Nauki – Projekty badawcze – Formularz danych jednostki od września 2020).

Natomiast w celu wypełnienia „Panelu zarządzania danymi” zachęcamy do skorzystania z materiałów dostępnych na stronie uczelni (Pracownik – Repozytorium dokumentów – Dział Nauki – Projekty badawcze – Plan zarządzania danymi i polityka otwartego dostępu).

WYDZIAŁY