Rozstrzygnięcia drugiego konkursu SMART wieś

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

15 czerwca 2021 roku w Pałacu Staszica w Warszawie, odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w II edycji Konkursu Moja SMART wieś - IDEA I FAKT, organizowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

15 czerwca 2021 roku w Pałacu Staszica w Warszawie, odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w II edycji Konkursu Moja SMART wieś - IDEA I FAKT, organizowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Galę otworzył i poprowadził dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWIR PAN. W skład Kapituły wchodzili: 1. Przewodniczący: Anna Rosa 2. Członek: Monika Stanny 3. Członek: Adam Czarnecki 4. Członek: Sławomir Kalinowski 5. Sekretarz: Łukasz Komorowski.

 

Celem konkursu jest promocja i rozwój koncepcji smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich. Idea inteligentnych wsi sprzyja poprawie poziomu jakości życia mieszkańców tego terenu. Koncepcja ta powinna inspirować do zmian i podejmowania przedsięwzięć oraz ich realizacji. Konkurs obejmował inicjatywy m.in. z zakresu: edukacji, transportu, energetyki, innowacji społecznych oraz nowoczesnych technologii. Tegoroczna edycja podzielona była na dwie części: FAKT oraz IDEA. W części FAKT należało przedstawić opis istniejącego przedsięwzięcia z uwzględnieniem praktycznych jego aspektów, natomiast w części IDEA opis przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwości wdrożenia tego pomysłu. Ponadto należało uzasadnić, że opisane inicjatywy w projekcie promują ideę inteligentnych wsi.

 

Po uroczystym wprowadzeniu i przemówieniach ogłoszone zostały oficjalne wyniki. Główne nagrody zostały przyznane trzem laureatom w części FAKT jak i w IDEI. Dodatkowo Kapituła Konkursu przyznała sześć równorzędnych wyróżnień w obu kategoriach. Wśród laureatów konkursu znalazły się także studentki Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z pracą pt.: „Warzywkomat w Lenartowicach”, Lenartowice, gm., Pleszew, woj. wielkopolskie. Warzywkomat – to całodobowy automat zaopatrzony w produkty dostarczane bezpośrednio z pola. Celem projektu była poprawa jakości życia mieszkańców wsi oraz wsparcie lokalnych rolników. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy mógłby zaopatrywać się w warzywa w dogodnej dla siebie chwili – bez pośredników i bez konieczności odwiedzania większych marketów – z gwarancją wysokiej jakości i świeżości. Po ogłoszeniu wyników każdy uczestnik miał możliwość zaprezentowania swojej inicjatywy przed Kapitułą, laureatami oraz innymi zebranymi gośćmi.