Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Składanie wniosków o przyznanie stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Składanie wniosków o przyznanie stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców

Dział Rozwoju Uczelni uprzejmie informuje, o możliwości składania w terminie od 1 grudnia do 31 grudnia 2023 r. wniosków o przyznanie stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się wybitnymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Dział Rozwoju Uczelni

O stypendium mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy, którzy nie posiadają stopnia doktora lub posiadają stopień doktora, ale od uzyskania stopnia nie upłynęło 7 lat i są zatrudnieni
w UPP oraz doktoranci.

Najpóźniej do 21 grudnia 2023 r. należy przesłać na skrzynkę mailową dzial.rozwoju@up.poznan.pl:

  1. wygenerowany wniosek,
  2. skan podpisanego oświadczenia młodego naukowca stanowiącego załącznik
    do wniosku
  3. poparcie dziekana w przypadku pracowników lub promotora w przypadku doktorantów.

 

Wniosek o przyznanie stypendium wypełnia kandydat w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki, Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF) po zalogowaniu, jako redaktor wniosku. https://osf.opi.org.pl/ .

 

 

Podpis elektroniczny na wniosku składa Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni – prof. dr hab. Roman Gornowicz (Wnioskodawca) na podstawie pełnomocnictwa JM Rektora. Podpisany wniosek wraz z pełnomocnictwem zostanie odesłany zwrotnie do kandydata, jeśli zajdzie potrzeba wcześniejszego dołączenia pełnomocnictwa do wniosku uprzejmie proszę
o kontakt z Działem Rozwoju Uczelni (7015 /
dzial.rozwoju@up.poznan.pl).

 

Szczegółowe informacje, warunki otrzymania stypendium, znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-edukacji-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2023-r-konkurs-smn19

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 428).

WYDZIAŁY