Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zaproszenie na szkolenia w ramach projektu RID – 26.10.2021 r. | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zaproszenie na szkolenia w ramach projektu RID – 26.10.2021 r.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza w dniu 26.10.2021 r. pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na szkolenia wewnętrzne

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza w dniu 26.10.2021 r. pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na szkolenia wewnętrzne on-line pt.:

Szkolenie nr 1: Wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe w procedurze zgłoszeniowej w Polsce (czas trwania: 1h)

Szkolenie nr 2: Standardy i procedury wewnętrzne uczestnictwa pracowników w procesach ochrony i komercjalizacji wyników B+R (czas trwania: 1h)

organizowane w ramach projektu nr 005/RID/2018/19 pn. Wielkopolska Regionalna Inicjatywa Doskonałości w obszarze nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministra Edukacji i Nauki) w latach 2019-2022.

Tematyka szkoleń:
Szkolenie nr 1: Podczas szkolenia omówiona zostanie procedura zgłoszeniowa w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych przed Urzędem Patentowym RP oraz jej wymogi formalne, a także typowe zarzuty UPRP dotyczące postępowania formalnego i merytorycznego.
Szkolenie nr 2: W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia związane z rolą pracownika, doktoranta  i studenta Uniwersytetu w procesie komercjalizacji wyników B+R. Tematyka szkolenia będzie dotyczyła ogólnych zasad, procedur komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz nabycia praw do technologii opracowanych na Uniwersytecie przez pracowników (twórców) czyli tzw. uwłaszczenia. 

Terminy i godziny szkoleń:
Szkolenie nr 1: 26.10.2021 r. (wtorek) w godz. 10:00-11:00
Szkolenie nr 2: 26.10.2021 r. (wtorek) w godz. 11:00-12:00

Formuła szkoleń:
Szkolenia zostaną przeprowadzone przez rzecznika patentowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i specjalistę ds. komercjalizacji Centrum Innowacji i Transferu Technologii za pośrednictwem platformy MS Teams. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: malwina.koj@up.poznan.pl lub telefonicznie pod nr: 61 846 62 63.

Zgłoszenia udziału w szkoleniach:
Szkolenia zostaną przeprowadzone za pośrednictwem platformy MS Teams. Link do szkolenia znajdą Państwo tutaj
 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 

WYDZIAŁY