Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zaproszenie na szkolenie w ramach projektu pn. „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w dniu 15.12.2022 r. | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zaproszenie na szkolenie w ramach projektu pn. „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w dniu 15.12.2022 r.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza w dniu 15.12.2022 r. pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na szkolenie wewnętrzne pt.: Praktyczne aspekty zgłoszeń do ochrony (czas trwania: 1h) organizowane w ramach projektu nr 005/RID/2018/19 pn. Wielkopolska Regionalna Inicjatywa Doskonałości w obszarze nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministra  Edukacji i Nauki) w latach 2019-2023.

Ogłoszenie Zaproszenie na szkolenie w ramach projektu ...

Tematyka szkolenia:

W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej oraz zagrożeniami wynikającymi z przedwczesnym ujawnieniem treści planowanego zgłoszenia. Przedstawione zostaną w wymiarze praktycznym definicje: wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, czy pojęcia „know-how”.

Poruszona zostanie także kwestia decyzji warunkowych oraz wiążące się z tym konsekwencje prawne.

 

Termin i godzina szkolenia:

15.12.2022 r. (czwartek) w godz. 11:00-12:00.

 

Formuła szklenia:

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez pracowników Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (o jego formule poinformujemy Państwa mailowo w dniu poprzedzającym termin planowanych warsztatów). W przypadku pytań prosimy  o kontakt pod adresem e-mail: karolina.bloch@up.poznan.pl lub telefonicznie pod nr: 61 846 62 70.

 

  Zgłoszenia udziału w szkoleniu:

Prosimy o zgłoszenia uczestnictwa w formie mailowej na adres e-mail: karolina.bloch@up.poznan.pl do dnia 14.12.2022 r. do godz. 15:00. W odpowiedzi zostanie przesłana informacja o formule planowanego szkolenia.

 

WYDZIAŁY