Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2022/2023 w ramach programu Exchange Program to the US | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2022/2023 w ramach programu Exchange Program to the US

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Trwa nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2022/2023 w ramach programu Exchange Program to the US.

Trwa nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2022/2023 w ramach programu Exchange Program to the US.

 

GRANTY PRZYZNAWANE SĄ WE WSZYSTKICH DYSCYPLINACH NAUKOWYCH W TRZECH KATEGORIACH:

 

Kosciuszko Foundation Fellowship przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i które są pracownikami naukowymi na polskich uczelniach wyższych lub w innych jednostkach naukowo-badawczych.

Kosciuszko Foundation Grants to stypendia dla  studentów studiów doktoranckich na polskich uczelniach.

Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawana jest polskim wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej:

https://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/.

 

Informacje o Programie w mediach społecznościowych:

Facebook: https://www.facebook.com/thekf.org/posts/10158721912252961

 

 

Wnioski można składać do 15 listopada 2021 r. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w lutym 2022 roku, a decyzje zostaną ogłoszone w marcu 2022. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: ExchangeToTheUS@thekf.org

 

The Kosciuszko Foundation, Inc. (Fundacja Kościuszkowska), założona w Nowym Jorku w roku 1925, od ponad 90 lat działa w Stanach Zjednoczonych i w Polsce na rzecz pogłębiania więzi między oboma krajami poprzez programy edukacyjne oraz wymianę naukową i kulturalną. Co roku Fundacja przeznacza prawie milion dolarów na stypendia i granty badawcze dla polskich naukowców, przyjazdy amerykańskich uczonych do Polski, udział amerykańskich studentów w szkołach letnich na polskich uniwersytetach oraz naukę języka angielskiego w Polsce w ramach letnich obozów językowych.

 

WYDZIAŁY