Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Pilotażowy program motywacyjny dotyczący zgłaszania wynalazków | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pilotażowy program motywacyjny dotyczący zgłaszania wynalazków

W celu zwiększenia aktywności pracowników naukowych Uniwersytetu w zakresie liczby zgłoszeń patentowych informujemy o wprowadzeniu działań motywacyjnych, polegających na możliwości przyznania 15 premii pracownikom będącym twórcami wynalazków zgłoszonych przez Uniwersytet do ochrony prawnej w terminie od 1 kwietnia 2022 roku do dnia 30 października 2022 roku.

W celu zwiększenia aktywności pracowników naukowych Uniwersytetu w zakresie liczby zgłoszeń patentowych informujemy o wprowadzeniu działań motywacyjnych, polegających na możliwości przyznania 15 premii pracownikom będącym twórcami wynalazków zgłoszonych przez Uniwersytet do ochrony prawnej w terminie od 1 kwietnia 2022 roku do dnia 30 października 2022 roku.

 

Zasady przyznawania premii dotyczącej zgłoszeń patentowych znajdziecie Państwo pod linkiem https://ciitt.up.poznan.pl/aktualnosci/ogloszenia/pilotazowy-program-motywacyjny-dotyczacy-zglaszania-wynalazkow-3  

 

Działanie zostanie sfinansowane w ramach zadania realizowanego przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii w projekcie pn. „Wielkopolska Regionalna Inicjatywna Doskonałości w obszarze nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”.

 

Szczegóły dotyczące pilotażowego programu motywacyjnego dotyczącego zgłaszania wynalazków otrzymacie Państwo w Centrum Innowacji i Transferu Technologii

tel. (0) 61 846 62 65

email: piotr.sajna@up.poznan.pl

WYDZIAŁY