Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wznowienie publikowania otwartego Elsevier | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wznowienie publikowania otwartego Elsevier

Uprzejmie informujemy, że program publikowania otwartego Elsevier został wznowiony od 1 stycznia 2024 r. z pulą 1013 artykułów na 2024 r.

Do programu uprawnione są artykuły, które zostały wysłane do czasopism już w 2024 r. Lista czasopism objętych programem jest ograniczona, co jest powiązane z ograniczeniem licencji na dostęp do czasopism. Afiliacja autorów jest weryfikowana przez lokalnego administratorora p. Ewę Chudzicką.

 

Program publikowania otwartego Springer - dnia 05.01.2024 program na 2023 został zamknięty (wykorzystano wszystkie 1350 artykułów z puli na 2023 r.). Program został wstrzymany przez wydawcę. Program zostanie ponownie uruchomiony z nową pulą po potwierdzenia dofinansowania MEiN na 2024 r., co prawdopodobnie nastąpi w styczniu lub lutym 2024 r. Afiliacja autorów w programie jest weryfikowana wyłącznie przez lokalnego administratora p. Ewę Chudzicką.

 

Szczegóły dotyczące programów publikowania otwartego znajdują się pod adresem: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/

 

Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej

WYDZIAŁY