Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ogłoszenia | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ogłoszenia

KOMUNIKAT dotyczący możliwości składania wniosków do MNiSW na rok 2025 obejmujących inwestycje związane z działalnością naukową

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. (i późniejszymi zmianami z dnia 5 listopada 2020 r. Dz.U z 2020 r., poz.

Wyszukiwanie literatury naukowej w bazach i narzędziach EBSCOWyszukiwanie literatury naukowej w bazach i narzędziach EBSCO

W imieniu firmy EBSCO zapraszamy na szkolenie z zakresu wyszukiwania literatury naukowej w narzędziach i bazach EBSCO. Podczas około godzinnego szkolenia online trener EBSCO przybliży zasoby dostępnych baz, w szczególności CAB Abstracts, które zawiera wartościowe artykuły z zakresu nauk przyrodniczych, biologii, zoologii i wielu innych dziedzin.

Komunikat dla emerytowanych pracowników i rencistów Uniwersytetu Przyrodniczego

Komunikat Działu Osobowego i Spraw Socjalnych

Komunikat Działu Osobowego i Spraw Socjalnych   dla emerytowanych pracowników i rencistów Uniwersytetu Przyrodniczego dotyczący składania wniosków o pożyczki  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Szanowni Państwo Emerytowani Pracownicy i Renciści Uniwersytetu Przyrodniczego;

Informuję, że w okresie od 8 kwietnia do 10 maja br. można wnioskować o pożyczki  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na następujące cele;

Strony

Subskrybuj RSS - Ogłoszenia

WYDZIAŁY