Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ŚWIATOWY DZIEŃ WODY NA WYDZIALE INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY NA WYDZIALE INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UPP

W piątek 22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UPP. To święto ustanowione przez ONZ ma przypominać o tym, że trzeba chronić wodę, bo jej zasoby na Ziemi są ograniczone.

Celem spotkania była prezentacja dorobku Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UPP oraz okazja do podzielenia się specjalistyczną, ale przedstawioną w przystępnej formie wiedzą o wodzie i wszystkim, co z nią związane. Referaty skierowane były do środowisk związanych z praktyką, pracowników naukowych, studentów oraz uczniów szkół średnich zainteresowanych tą tematyką. W tym dniu odbył się również  Wydziałowy Czwórbój Wiedzy i Umiejętności Instalacyjnych o Mosiężny Czwórnik.

 

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku. W 2010 r. ONZ uznała dostęp do wody i godnych warunków sanitarnych za fundamentalne prawo człowieka. Ich zapewnienie wpisała natomiast w najważniejsze globalne cele zrównoważonego rozwoju do 2030 r. Celem jest również ochrona mórz i oceanów oraz rozsądne wykorzystywanie ich zasobów.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

Fot. Rafał Stasik

WYDZIAŁY