Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility „Ja-PRZEDSIĘBIORCA” – warsztaty pilotażowe Urzędu Marszałkowskiego i wyższych uczelni | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

„Ja-PRZEDSIĘBIORCA” – warsztaty pilotażowe Urzędu Marszałkowskiego i wyższych uczelni

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,  prof. dr hab. Jan Pikul  i Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Maciej Sytek, w dniu 26 października br. w gabinecie Magnificencji, podpisali porozumienie w sprawie ustalenia zasad współpracy i podziału zadań przy organizacji warsztatu pilotażowego pn.”JA-PRZEDSIĘBIORCA”.

Efektem podpisanego porozumienia będzie organizacja cyklu trzech spotkań poświęconych tematyce przedsiębiorczości i budowania podstaw przedsiębiorczych wśród studentów. Tematyka spotkań obejmować będzie program z zakresu zakładania własnej firmy, diagnozowania potrzeb klienta i jego pozyskiwania, unikatowości produktu/usługi, sposobów finansowania inwestycji, autoprezentacji i wystąpień publicznych. Przewidywane są  również prezentacje branżowych start-upów.

 

Celem organizacji warsztatu pilotażowego ‘JA-PRZEDSIĘBIORCA” jest promocja postaw przedsiębiorczych wśród studentów. Podobne porozumienia  z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podpisali rektorzy innych poznańskich publicznych uczelni.

 

Organizacją warsztatów i wszelkich działań na rzecz wsparcia przedsiębiorczości akademickiej
w uczelni zajmuje się Biuro Karier.

 

Rzecznik prasowy UPP

Foto: Jerzy Lorych

WYDZIAŁY