Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility „Trzynastka” szczęśliwa dla młodych naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

„Trzynastka” szczęśliwa dla młodych naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Już po raz trzynasty odbył się konkurs „Nagroda Miasta Poznania” na wyróżniającą się pracę magisterską i doktorską. Jak co roku ze szkół wyższych naszego miasta nadsyłane są prace związane z tematyką Poznania. Jednym z wysoko punktowanych kryteriów oceny jest ich aspekt utylitarny. Dzięki takiej inicjatywie miasto stara się aktywnie promować osiągnięcia naukowe poznańskich uczelni i włączać młodych przedstawicieli społeczności akademickiej w działania związane z rozwojem miasta.

Na tegoroczny konkurs wpłynęły 134 prace dyplomowe, w tym 52 rozprawy doktorskie. Kapituła konkursu oceniła wszystkie prace bardzo wysoko, podkreślając ich aktualną tematykę, walory praktyczne i doskonałe przygotowanie pod względem merytorycznym.

Wśród pięciu wyróżnionych prac doktorskich znalazła się rozprawa naszego pracownika z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu – dra Przemysława Kowal-czewskiego pt. Charakterystyka soku z ziemniaka jako składnika żywności prozdrowotne, przygotowana pod opieką naukową prof. dr hab. Grażyny Lewandowicz i dr hab. inż. Anny Olejnik.

Jedną z trzech nagród za najlepszą pracę magisterską otrzymała absolwentka kierunku Biotechnologia na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii – pani mgr inż. Monika Drobna za pracę pt. Ocena efektywności biofunkcjonalizowanych nanocząstek in vitro", napisaną pod kierunkiem dr inż. Anny Woźniak.

Naszym młodym naukowcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy zawodowej.
W uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień za wyróżniającą się pracę magisterską i doktorską, oprócz laureatów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uczestniczyli także – Prorektor ds. studiów prof. dr hab. Cezary Mądrzak oraz opiekunowie naukowi.

Więcej informacji

http://www.poznan.pl/mim/studia/news/znamy-laureatow-poznanskiej-nagrody-dla-mlodych-naukowcow,104708.html

WYDZIAŁY