Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility 65 lat działalności badawczo-naukowej w Gorzyniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

65 lat działalności badawczo-naukowej w Gorzyniu

Niezwłocznie po wyodrębnieniu z Uniwersytetu Poznańskiego studiów rolniczo-leśnych i powołaniu do życia samodzielnej uczelni – Wyższej Szkoły Rolniczej w gospodarstwie Gorzyń rozpoczęto eksperymentalne prace doświadczalne w  żywieniu świń i drobiu, a także  dzikich kaczek i bażantów w chowie wolierowym. Prekursorem  tych badań był prof. Kazimierz Gawęcki, a ich  kontynuatorem, wraz z zespołem, jest prof. dr hab. Andrzej Rutkowski.

W 1992 roku ówczesna Stacja Doświadczalna Katedry Żywienia Zwierząt AR przekształcona została w samodzielną j i samofinansującą się jednostkę - Zakład Doświadczalny Żywienia Zwierząt, którym od 10 lat kieruje prof. Andrzej Rutkowski. W tymże minionym dziesięcioleciu Zakład został całkowicie zmodernizowany. Wykonano prace remontowo-adaptacyjne i inwestycyjne na kwotę ponad 2 mln złotych. Jest najlepiej wyposażonym ośrodkiem do prowadzenia badań żywieniowych w kraju.

Dziś ZDŻZ w Gorzyniu dzięki specjalistycznemu wyposażeniu i wykwalifikowanej kadrze, spełnia wszystkie wymogi stawiane europejskim ośrodkom naukowo- badawczym w badaniu paszy, głównie w żywieniu świń i drobiu, a analizy związane z badaniami rejestracyjnymi i testowymi, wykonywane są na zlecenie krajowych zagranicznych firm biotechnologicznych, głównie ze Szwajcarii. Równolegle prowadzone są również prace usługowo-badawcze dot. żywienia i chowu zwierząt egzotycznych.

Zakład w Gorzyniu jest również ważnym miejscem edukacyjnym. Tu magistranci i doktoranci, a także doktorzy wykonują oryginale prace promocyjne, w tym habilitacyjne. Realizowane są prace badawcze w ramach grantów oraz wspomniane umowy międzynarodowe, oraz badania statutowe. Tu odbywają praktyki zawodowe studenci. Atrakcją dla odwiedzającej młodzieży okolicznych szkół oraz dla najmłodszych, czyli przedszkolaków, jest mini zoo - chów zwierząt agroturystycznych. Zgromadzone są w nim zwierzęta egzotyczne i liczne stado ptactwa grzebiącego i wodnego.

Od kilku lat w Gorzyniu realizowany jest bardzo ważny projekt rządowy dot. zwiększenia wykorzystania rodzimego białka paszowego w produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju.

W minioną sobotę , 26 listopada, podczas spotkania JM Rektora i prorektorów oraz kanclerza UP z pracownikami ZDŻZ w Gorzyniu z okazji 65-lecia Zakładu, naukowcy z Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej: dr hab. Małgorzata Kasprowicz-Potocka oraz doktorzy – Anita Zaworska, Sebastian Kaczmarek i Marcin Hejdisz, przedstawili wyniki badań na trzodzie chlewnej i drobiu z możliwością zastosowania krajowych źródeł białka roślinnego w miejsce importowanej soi. Dotychczasowe badania wykazują bardzo pozytywne efekty

Dyrektor Zakładu, prof. Andrzej Rutkowski wręczył pracownikom nagrody, a JM Rektor, prof. Jan Pikul podkreślił badawczo-naukową rolę i znaczenie Zakładu Gorzyniu, jako eksperymentalnego poligonu doświadczalnego, przynoszącego konkretne efekty dla przemysłu paszowego, produkującego na rzecz chowu i hodowli zwierząt monogastrycznych.

Rzecznik prasowy 
28 listopada 2016
Foto: archiwum ZDŻZ

WYDZIAŁY