Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat Działu Osobowego i Spraw Socjalnych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat Działu Osobowego i Spraw Socjalnych

Od dnia 2 marca do 30 kwietnia 2020 roku można składać oświadczenia o osiągniętych przychodach i sytuacji rodzinnej do celów dopłat i świadczeń socjalnych na rok 2020

Dział Osobowy i Spraw Socjalnych

uprzejmie informuje pracowników

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

że od dnia 2 marca do 30 kwietnia 2020 roku można składać oświadczenia

o osiągniętych przychodach i sytuacji rodzinnej do celów dopłat i świadczeń socjalnych

na rok 2020

 

Wydrukowane dwustronnie, wypełnione czytelnie, zgodnie z objaśnieniami, oświadczenia, należy złożyć w Dziale Osobowym i Spraw  Socjalnych w pok. 413  ( IV p. Collegium Maximum) (nr tel. 70-48)

 

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o dofinansowanie z ZFŚS (drugi, wymagany do wypłaty, dokument) ukaże się na przełomie maja i czerwca.

 

Uwaga!

Niezłożenie oświadczenia w podanym wyżej terminie spowoduje pominięcie pracownika w rozliczeniu środków na cele socjalne ZFŚS i traktowane będzie jako rezygnacja ze świadczeń w 2020 roku.

WYDZIAŁY