Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Inwentaryzacja roczna środków materialnych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Inwentaryzacja roczna środków materialnych

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Inwentaryzacja roczna środków materialnych na  dzień 31 grudnia 2019 r. 
 
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz. U. z 2019 r., poz. 351, tekst jednolity) we wszystkich jednostkach (komórkach) organizacyjnych Uczelni przeprowadzona zostanie inwentaryzacja materiałów według stanu na 31 grudnia 2019 r. 
 
Spisem z natury objęte zostaną następujące składniki majątkowe: 
 
1. materiały ewidencjonowane (podręczne magazynki w instytutach i katedrach), 2. materiały w magazynach: Zakładu Graficznego, Magazynie Chemicznym,   3. inwentarz żywy (zwierzęta doświadczalne), 4. wyroby gotowe, 5. roboty w toku, 6. inwestycje rozpoczęte, 7. paliwo. 
 
Składy zespołów spisowych ustalą kierownicy poszczególnych jednostek (komórek) organizacyjnych. 
 
 W dniach od 16-go do 23-go grudnia br. w godzinach od 800 do 1400 przewodniczący zespołów  spisowych  pobiorą  arkusze  spisowe  oraz  towarzyszące  druki  inwentaryzacyjne  w dziale Inwentaryzacji przy ul. Wojska Polskiego 38/42, pokój   25 (budynek Wydziału Technologii Drewna) Zespoły spisowe rozpoczną spis z natury 30.12. 2019 r. a zakończą 08.01. 2020 r. 
 
Po zakończeniu inwentury przewodniczący zespołów spisowych (arkusze po dokonaniu spisu winny być wycenione, podliczone, stany ewidencyjne materiałów objętych spisem – uzgodnione z działem Ewidencji Środków Materialnych, potwierdzone podpisem pracownika tego działu na protokole zakończenia inwentaryzacji), przewodniczący zespołów spisowych złożą komplet dokumentów w dziale Inwentaryzacji  do dnia 14 stycznia 2020 r. Z uwagi na wprowadzanie inwentur materiałów ewidencjonowanych do zintegrowanego systemu zarządzania Uczelnią proszę o nie przekraczanie podanych wyżej terminów. 
 
 
Renata Wawrzyniak
​Dział Inwentaryzacji 

WYDZIAŁY