Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat do Nauczycieli Akademickich | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat do Nauczycieli Akademickich

Szanowni Państwo Nauczyciele Akademiccy,
W związku z zaistniałą sytuacją, w nawiązaniu do § 3 zarządzenia nr 31/2020 Rektora UPP z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie działań podejmowanych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, przedstawiam co następuje.
Sugeruję, by w okresie zawieszenia wszystkich zorganizowanych zajęć dydaktycznych, zgodnie z planem tygodniowym zajęć systematycznie przekazywać Studentom materiały dydaktyczne w formie elektronicznej. Proszę rozważyć możliwość opatrzenia przekazywanych materiałów dodatkowym komentarzem uzupełniającym zawartość przeźroczy. Ponieważ istnieje możliwość nagrania podkładu głosowego prezentacji w programie PowerPoint, proponuję rozważyć skorzystanie z niej i udostępnienie studentom takiej formy plików. 
W miarę możliwości proszę udostępnić studentom również materiały z zakresu ćwiczeń. 
Proszę ponadto, by podjąć próbę zdalnej realizacji seminariów. Studenci mogą przygotowywać swoje prezentacje i przesyłać je w formie elektronicznej, najlepiej również z nagranym komentarzem słownym prowadzącym i pozostałym uczestnikom grupy seminaryjnej zgodnie z ustalonym harmonogramem wystąpień.
Do komunikacji elektronicznej można wykorzystać platformę Wirtualnego Dziekanatu (zakładka „dydaktyka”) oraz adres e-mail grupy lub rocznika studentów. Proszę rozważyć możliwość skorzystania z innych rozwiązań, jak np. bezpłatną platformę dla nauczycieli
https://teachercenter.withgoogle.com/first-day-trainings/welcome-to-goog... .
Miejmy nadzieję, że stan, w którym się znaleźliśmy ustąpi w nieodległej przyszłości. Tymczasem bardzo proszę o bezwzględne przestrzeganie reguł wprowadzonych zarządzeniem JM Rektora oraz rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego.
 
Prorektor ds. Studiów
 
prof. dr hab. Cezary Mądrzak

WYDZIAŁY