Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility KOMUNIKAT Działu Osobowego i Spraw Socjalnych z dnia 11 marca 2020 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

KOMUNIKAT Działu Osobowego i Spraw Socjalnych z dnia 11 marca 2020 roku

Osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku
z nieprzewidzianym zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których dziecko uczęszcza mogą skorzystać z opieki, po uprzednim złożeniu                                     w Kancelarii Ogólnej w kopercie zaadresowanej do Działu Osobowego i Spraw Socjalnych OŚWIADCZENIA O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT  W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19 ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY.

 

Druk do pobrania poniżej ↓

 

Kierownik Działu Osobowego i Spraw Socjalnych

WYDZIAŁY