Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat Działu Współpracy z Zagranicą | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat Działu Współpracy z Zagranicą

Zapraszamy nauczycieli akademickich do aplikowania na wyjazdy Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej. Od 2018 roku można łączyć działania w zakresie nauczania i szkolenia, które pozwolą pracownikom dydaktycznym rozwijać umiejętności pedagogiczne oraz w zakresie opracowywania programów nauczania.

Zasady realizacji wyjazdów oraz sposób finansowania i wymagane dokumenty są dostępne w zakładce  STREFA NAUCZYCIELA (http://erasmusplus.up.poznan.pl/pl/strefa-nauczyciela )

Termin składania do DWZ  podpisanych przez uczelnie partnerskie skanów dokumentu  Staff Mobility Agreement for Teaching  to 25 listopada 2019.

Wzór formularza do aplikacji dostępny jest http://erasmusplus.up.poznan.pl/pl/dokumenty_do_pobrania

W konkursie biorą udział tylko kompletne aplikacje:
- przesłane na aktualnym formularzu 2019/20
- realizowane z uczelnią partnerską UPP (lista uczelni )
- z podaną datą mobilności (4 dni robocze bez czasu podróży, w ciągu 1 tygodnia roboczego bez weekendów i świąt),
- podanym językiem obcym, w którym będzie realizowana mobilność,
- podaną dziedziną akademicką (lista kodów http://erasmusplus.up.poznan.pl/sites/default/files/repozytorium/Kody_ISCED_2013.pdf ),
- zaznaczoną grupą odbiorców,
podpisane przez wyjeżdżającego oraz podpisane i opieczętowane przez stronę zagraniczną.

 

Informację przekazuje,

 

Joanna Pietrzak
Dział Współpracy z Zagranicą
tel. 618487012
e mail: joanna.pietrzak@up.poznan.pl

WYDZIAŁY