Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat Kwestora | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat Kwestora

KOMUNIKAT w sprawie: terminu przekazywania  do rozliczeń wszelkich zobowiązań Uczelni za 2019 r.

W związku ze zbliżającym się końcem roku obrachunkowego, uprzejmie informuję,
iż termin przekazania do realizacji wszelkich zobowiązań finansowych Uczelni za 2019r.
(m. in. faktur, delegacji krajowych i zagranicznych, faktur potwierdzających udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, rozliczania zaliczek imiennych itp. ) upływa dnia 16.12.2019r.

 

Jest to również ostateczny termin dla wszelkich dokumentów dotyczących projektów ( w tym  ewidencjonowanych na wyodrębnionych rachunkach bankowych).

 

W uzasadnionych przypadkach termin oddawania dokumentów dot. 2019 roku bezwzględnie upływa z dniem 10 stycznia 2020 roku ( z WYŁĄCZENIEM dokumentów,
o których mowa powyżej).

 Po tym terminie dokumenty finansowo- księgowe dot. 2019 roku, wymagać będą pisemnej akceptacji JM Rektora.

ZałącznikRozmiar
PDF icon kwestura.pdf224.3 KB

WYDZIAŁY