Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nabór wniosków na program NAWA PROM | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nabór wniosków na program NAWA PROM

Nabór wniosków na pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych z programu NAWA PROM dla doktorantów i młodych naukowców Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.

Celem projektu jest rozwój badań oraz kompetencji doktorantów i adiunktów w następujących obszarach naukowych:

a) ekologia populacyjna i behawioralna bociana białego
b) immuno-endokrynne zmiany w tkance endometrium
c) bioróżnorodność apidofauny
d) optymalizacja pracy enzymów
e) ekologia roślin inwazyjnych
f) wpływ spożycia tworzyw sztucznych na ptaki
h) wpływ antropopresji na zbiorowiska nadrzewnych mrówek

Czas trwania staży 3-30 dni.

Zgłoszenia kandydatów zawierające CV z danymi kontaktowymi, list motywacyjny oraz listę osiągnięć naukowych należy przesyłać na adres: whibz.iz@up.poznan.pl, do 31.10.2019.

WYDZIAŁY