Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na projekty badawcze | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na projekty badawcze

Informuję, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na projekty badawcze:

 

PRELUDIUM BIS 1             https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis

OPUS 18                                https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus18

PRELUDIUM 18                  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium18

SONATA 15                          https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata15

Wnioski do konkursu należy składać w terminie do dnia 03 grudnia 2019 r.

 

 

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o konsultowanie wniosków i terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Nauki.  

 

 

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz

 

 

 

Uczelniana procedura składania wniosków o finansowanie projektów badawczych:

 

Z uwagi na nabór wniosków tylko w wersji elektronicznej proszę o złożenie w Dziale Nauki następujących dokumentów:

  • 1 egzemplarza potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą;
  • 1 egzemplarza potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie NCN przez kierownika projektu z podpisem kierownika projektu;
  • 1 egzemplarza oświadczenia opiekuna naukowego z podpisem opiekuna naukowego wskazanego we wniosku ( w konkursie Preludium);
  • 1egzemplarza wniosku, który stanowi dokumentację wewnątrzuczelnianą. Wniosek powinien być podpisany przez Kierownika Jednostki (Kierownika katedry lub Dyrektora Instytutu)/Dziekana Wydziału, w której projekt będzie realizowany. Pod wykazem aparatury planowanej do zakupienia należy uzyskać podpis Kierownika Działu Aparatury Naukowo – Badawczej i Dydaktycznej. W przypadku konkursu Preludium Bis 1 podpis Działu Współpracy z Zagranicą pod informacją odnośnie planowanego stażu zagranicznego.

 

 

Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki do dnia 16 grudnia 2019 r.

 

Tabela zawierająca dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego dostępna jest tutaj  (Pracownik – Repozytorium dokumentów –  Dział Nauki – Projekty badawcze – Formularz danych jednostki).

 

WYDZIAŁY