Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze: OPUS 19 i Preludium 19 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze: OPUS 19 i Preludium 19

Informuję, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło w dniu 16 marca 2020 roku konkursy na projekty badawcze:

OPUS 19: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus19

Preludium 19: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium19

Wnioski do konkursu należy składać w terminie do dnia 03 czerwca 2020 r. do Działu Nauki.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o konsultowanie wniosków i terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Nauki. 

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz

Uczelniana procedura składania wniosków o finansowanie projektów badawczych:

Z uwagi na nabór wniosków tylko w wersji elektronicznej proszę o złożenie w Dziale Nauki następujących dokumentów:

  • 1 egzemplarza potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą;
  • 1 egzemplarza potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie NCN przez kierownika projektu z podpisem kierownika projektu;
  • 1 egzemplarza wniosku, który stanowi dokumentację wewnątrzuczelnianą. Wniosek powinien być podpisany przez Kierownika Jednostki/Dziekana Wydziału, w której projekt będzie realizowany. Pod wykazem aparatury planowanej do zakupienia należy uzyskać podpis kierownika Działu Aparatury Naukowo – Badawczej i Dydaktycznej.

 

Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki do dnia 16 czerwca 2020 r. do godziny 16:00.

 

Tabela zawierająca dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego dostępna jest tutaj  (Pracownik – Repozytorium dokumentów –  Dział Nauki – Projekty badawcze – Formularz danych jednostki od kwietnia).

WYDZIAŁY