Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Program „Doskonała Nauka” | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Program „Doskonała Nauka”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło w dniu 08 listopada 2019 r. program pod nazwą „Doskonała Nauka”

https://www.gov.pl/web/nauka/doskonala-nauka

Nabór wniosków jest prowadzony w ramach dwóch modułów: „Wsparcie konferencji naukowych” oraz „Wsparcie monografii naukowych”.

 

Wymagany jest wykaz załączników zgodnych  z komunikatem Ministra  MNiSW z dnia 28 sierpnia 2019 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Doskonała nauka” i naborze wniosków (IV. Tryb przeprowadzania naboru do programu).

 

Ostateczny wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępny na stronie www.osf.opi.org.pl po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki.

W związku z powyższym wnioski należy składać w Dziale Nauki w terminie do dnia 2 grudnia 2019 r.

 

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 5 grudnia 2019 r. do godziny 16.00.

 

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o konsultowanie wniosków i terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Nauki. 

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz

WYDZIAŁY