Przetarg na dzierżawę gruntów pod instalacje fotowoltaiczną w R-SGD Przybroda

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu:
na wybór dzierżawcy gruntów pod realizację instalacji fotowoltaicznej w R-SGD Przybroda.

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „oferta na wybór dzierżawcy gruntów pod realizację instalacji fotowoltaicznej w R-SGD Przybroda” należy składać
w terminie do dnia 6 marca 2020 roku do godz.14:00 w sekretariacie Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu
(60-637), III piętro, pokój 304.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w załączniku do ogłoszenia oraz udzielane są pod numerem telefonu: (61) 846 61 50.