Słuchaczka Szkoły Doktorskiej laureatką Europejskiej Nagrody Student of the Year Award 2019 European Federation of the Associations of Dietitians

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W dnicah 1 i 2 listopada 2019 roku w Berlinie odbywał się 12ty Europejski Zjazd The European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD), najstarszego stowarzyszenia towarzystw dietetycznych (1978) w Europie. Wśród jego uczestników nie zabrakło przedstawicieli UPP.

 

Polskich dietetyków reprezentowały uczestniczka I roku Szkoły Doktorskiej mgr Ezgi Kolay, słuchaczka III roku studiów doktoranckich mgr Aleksandra –Derda-Bykowska z Instytutu Żywienia Człowieka i Dietetyki WNoŻiŻ oraz trzy studentki z Koła Naukowego Dietetyków (Magdalena Pracka, Zofia Wojciechowska, Paulina Pobłocka) – już licencjonowane dietetyczki i studentki UPP, które kształcą się dalej w tym zawodzie.

 

Największą niespodzianką była nagroda dla mgr Ezgi Kolay, przyznawana przez Towarzystwo za osiągnięcia w dziedzinie dietetyki, współpracę z UNICEF i WHO i pracę w Europejskiej Sieci Dietetyków (ENDiets). Nasze przedstawicielki prezentowały podczas konferencji wyniki swoich projektów naukowych jakie realizują na UPP. Studentki z Koła Naukowego Dietetyków przedstawiły swoje osiągnięcia i przebieg misji humanitarnej („Misja Madagaskar”), w której uczestniczyło 11 członków Koła naukowego Dietetyków w 2018 roku. Studentki skupiły się głównie na pokazaniu skali problemu niedożywienia wśród malgaskich dzieci. Przedstawiły wyniki stanu odżywienia malgaskich dziewcząt oraz opowiedziały o codziennym życiu na Madagaskarze.

 

Konferencja jest cyklicznym spotkaniem dietetyków z całej Europy, gdzie spotykają się specjaliści wykonujący zawód dietetyka, prowadzący badania naukowe, zajmujący się kształceniem kadr.

 

dr hab. Magdalena Człapka-Matyasik
Instytut Żywienia Człowieka i Dietetyki UPP