Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XXXIII POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XXXIII POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

23 października 2019 r. odbyło się XXXIII posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przed rozpoczęciem obrad JM Rektor, prof. dr hab. Jan Pikul złożył wyrazy uznania i wręczył list gratulacyjny prof. dr. hab. Damianowi Józefiakowi z okazji nadania przez Prezydenta RP tytułu profesora. Pan prof. dr. hab. Damian Józefiak jest kierownikiem Katedry Żywienia Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP.

 

Na wstępie posiedzenia pozytywnie rozpatrzone zostały wnioski w sprawie nadania ośmiu medali Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

W dalszej części posiedzenia podjęto uchwały w sprawie zmian składów następujących  gremiów: Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu – przewodniczącym komisji został prof. UPP dr. hab. Cezary Beker, Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów, Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów, Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.

 

Na zakończenie Senat stwierdził wygaśnięcie mandatu członka Senatu, przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,  mgr Danuty Konopnickiej.  

 

Wszystkie uchwały podjęte podczas XXXIII posiedzenia Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dostępne są na stronie internetowej UPP
https://puls.edu.pl/repozytorium/wykaz-uchwal-senatu-upp-kadencja-2016-2020

WYDZIAŁY