Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Badania mammograficzne | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Badania mammograficzne

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż 10 października br. na parkingu przy naszej siedzibie w godzinach 9-13 będzie stał mammobus z Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów.

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż 10 października br. na parkingu przy naszej siedzibie w godzinach 9-13 będzie stał mammobus z Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów.

 

Będzie możliwość wykonania:

  • badania bezpłatnego dla pań w wieku 50-69 (bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie przeznaczone dla kobiet z grupy wiekowej 50-69 lat, które wcześniej nie chorowały na raka piersi, a od ostatniego badania profilaktycznego piersi minęły przynajmniej dwa lata; pod nr tel. 61 8518 631 można sprawdzić termin ewentualnego ostatniego badania),
  • badania płatnego dla pań w wieku 35-49 (i po 69 r.ż.) - koszt badania 70zł - bez skierowania (cena regularna badania w OPEN to 180 zł)

 

Procedura badania jest zgodna z wymaganiami NFZ i polega na:

  • rejestracji kobiety na podstawie dowodu osobistego oraz dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego,
  • wypełnieniu przez badaną ankiety przygotowanej przez NFZ,
  • wykonaniu badania mammograficznego w dwóch ujęciach na każdą pierś,
  • seryjnym odczycie radiologicznym niezależnie przez dwóch radiologów,
  • porównaniu oceny obu radiologów i w przypadku ich zgodności co do stwierdzanej normy, przekazaniu wyniku pacjentce, wraz z zaleceniem dotyczącym okresu po którym badanie należy powtórzyć (standardowo: 24 miesiące),
  • w przypadku niezgodności opinii radiologów ocena przez radiologa- eksperta i wydanie zaleceń dotyczących dalszego postępowania diagnostycznego,
  • przesłaniu drogą pocztową wyniku badania na podany przez pacjentkę adres.

W przypadku nieprawidłowego wyniku Ośrodek zapewnia dalsze bezpłatne badania diagnostyczne w Poznaniu.

 

Wybrany termin nie jest bez znaczenia, gdyż październik jest miesiącem walki z rakiem.

 

Sądzimy, że przyjazd mammobusu, prawie pod siedzibę uczelni, zachęci Panie do przeprowadzenia badania.

 

Magdalena Ancan
Starszy specjalista
w Wielkopolskim Ośrodku Badań Regionalnych

+48 61 2798 325

ul. Wojska Polskiego 27/29
60-624 Poznań
tel. +48 61 2798 200
SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl
poznan.stat.gov.pl
 

WYDZIAŁY