Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility BHP Szkolenie okresowe - Komunikat Inspektoratu BHP i OP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

BHP Szkolenie okresowe - Komunikat Inspektoratu BHP i OP

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 grudnia 2017r w godzinach 8:00 do 14:00 organizowane jest szkolenie OKRESOWE bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie odbędzie się w sali wykładowej Biblioteki UPP przy ul. Witosa 45 w Poznaniu.

P.T. Pracownicy
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 grudnia 2017r w godzinach 8:00 do 14:00 organizowane jest szkolenie OKRESOWE bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie odbędzie się w sali wykładowej Biblioteki UPP przy ul. Witosa 45 w Poznaniu.

Obowiązkiem szkolenia objęci są:

  1. Pracownicy, którzy nigdy nie odbyli szkolenia OKRESOWEGO z zakresu BHP
  2. Pracownicy, którzy rozpoczęli pracę w UPP w  czasie od października 2016 do grudnia 2017r.,a nie przedłożyli ważnego zaświadczenia o szkoleniu OKRESOWYM od innego pracodawcy.
  3. Pracownicy, którzy nie uczestniczyli w szkoleniach OKRESOWYCH organizowanych przez UPP,  w  latach 2015-2017

Podstawa prawna:
I. Ustawa - Kodeks Pracy Art. 237 3
§ 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.
II. Zarządzenia Rektora UPP: Nr 48/2013 §1, Nr 49/2013

 

Informacji w sprawie szkolenia udziela:
st. spec mgr inż. Bernadeta Bobak  tel. 61 848 78 92 

 

Robert Filas
Kierownik Inspektoratu BHP i OP UPP
 

WYDZIAŁY