Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UPP LAUREATEM POLSKIEJ NAGRODY INNOWACYJNOŚCI 2018 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UPP LAUREATEM POLSKIEJ NAGRODY INNOWACYJNOŚCI 2018

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zostało wyróżnione po raz kolejny Polską Nagrodą Innowacyjności podczas VI Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który odbył się w dniach 24-25 września 2018 r. w Poznaniu. 

Wyróżnienie to zostało przyznane za realizację projektu InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką, finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu DIALOG w szczególności za:

  • opracowanie aplikacji IP_PULS – narzędzia komunikacji w zarządzaniu operacyjnym własnością intelektualną i procesami komercjalizacji,
  • opracowanie portalu InnCOM_PULS – modelu otwartych innowacji jako miejsca dokonywania transakcji, promocji i wymiany doświadczeń.

 

Nagrodę odebrali prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Jacek Wawrzynowicz, Dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Polska Nagroda Innowacyjności jest programem prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości i redakcję „Forum Przedsiębiorczości” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Nagrodę otrzymują najbardziej innowacyjne oraz kreatywne uczelnie, instytuty, firmy i instytucje działające w Polsce, których praca badawczo-rozwojowa znajduje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, przyczyniając się do jej rozwoju.

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu aktywnie wspiera zaangażowanie pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu w transferze wyników badań i ich komercjalizacji. Ponadto CIiTT wspiera współpracę nauki z przemysłem, zarówno poprzez wspieranie inicjatyw integrujących i zacieśniających kontakty S2B (Science2Business), jak również poprzez koordynację transferu rozwiązań opracowywanych na Uczelni i komercjalizację bezpośrednią wyników badań i prac rozwojowych do praktyki. Dotychczasowe efekty działania Cetrum to m.in.: 116 zgłoszeń patentowych, w tym 42 uzyskanych patentów, 93 wycen technologii, 435 umów, w tym 104 umów sprzedaży praw do technologii oraz 43 umów licencyjnych.

 

Iwona Cieślik
rzecznik prasowy UPP

fot. I. Cieślik

 

WYDZIAŁY