Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Coachingowe sesje warsztatowe (II moduł) | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Coachingowe sesje warsztatowe (II moduł)

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza pracowników naukowych, doktorantów i studentów oraz współpracowników

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza pracowników naukowych, doktorantów i studentów oraz współpracowników na:

Coachingowe Sesje Warsztatowe
pt. „Efektywna prezentacja dla biznesu: oferta, teaser inwestycyjny, prototyp 
i wizualizacja”

Sesje odbędą się w sali konferencyjnej CIiTT w Kolegium Rungego 
przy ul. Wojska Polskiego 52, I piętro

Możliwość wyboru jednego terminu:

 • 4 kwietnia 2017 roku: godz. 09:00-15:00 (sesja dedykowana – specjalizacja Biotechnologia)
 • 12 kwietnia 2017 roku: godz. 09:00-15:00 (sesja dedykowana - specjalizacja Technologia żywności i żywienia)
 • 10 maja 2017 roku: godz. 09:00-15:00 (sesja dedykowana - specjalizacja Meblarstwo i technologia drewna)
 • 17 maja 2017 roku: godz. 09:00-15:00 (sesja dedykowana - specjalizacja Inżynieria środowiska/gospodarka odpadami/ochrona środowiska)
 • 24 maja 2017 roku: godz. 09:00-15:00 (sesja dedykowana - specjalizacja Technologie w rolnictwie oraz pozostałe przyrodnicze)
  Proponowane sesje coachingowe mają służyć lepszemu przygotowaniu projektów badawczo-rozwojowych do skutecznej komercjalizacji i wdrożeń w praktyce. Każda sesja opierać się będzie na najnowszych regulacjach ustawowych i uczelnianych, propozycjach rozwiązań problemów zgłaszanych przez uczestników, a także analizach przykładów z praktyki.

Program obejmuje m.in.:

 1. Oferta technologiczna – uwarunkowania formalne i prawne, forma i zakres.
 2. Strategia komunikacji – briefing i główne elementy, przykłady z danej specjalności.
 3. Ścieżka komercjalizacji i zróżnicowanie strategii, zmiana tzw. targetu w praktyce.
 4. Teaser inwestycyjny – jego funkcja i praktyczne znaczenie, prototyp i wizualizacja.
 5. Prezentacja oferty a poziom gotowości technologicznej – rola asysty wdrożeniowej.

Organizatorzy zapewniają:

 • Materiały warsztatowe,
 • Profesjonalną kadrę,
 • Poczęstunek podczas warsztatów.

Zgłoszenia:

Wypełniony i podpisany skan formularza zgłoszenia oraz jego wersję elektroniczną proszę przesyłać na adres: inncom@up.poznan.pl.

Liczba miejsc na jedną sesję jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Sesje warsztatowe finansowane są w ramach projektu „InnCOM_PULS” w ramach programu MNiSW pn. DIALOG.

WYDZIAŁY