Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Cykl wykładów ogólnouczelnianych dla studentów II stopnia | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Cykl wykładów ogólnouczelnianych dla studentów II stopnia

Z inicjatywy Biura Karier UP w grudniu 2016 i styczniu 2017 odbywa się cykl wykładów z zakresu planowania kariery zawodowej i przedsiębiorczości w ramach zajęć ogólnouczelnianych dla studentów stacjonarnych II stopnia.

W dniu 13.12.16 dużym zainteresowaniem 150 studentów cieszył się wykład pt: Jak rozpracować rekrutera na rozmowie rekrutacyjnej?, prowadzony przez doradcę ds. przedsiębiorczości z Biura Karier, panią Kingę Kaczmarczyk. Wykład był także doskonałą okazją, aby zachęcić studentów do skorzystania z profesjonalnych usług doradczych świadczonych przez nasze BK w ramach projektu pt: Kompleksowy program rozwoju jakości usług oferowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. - 30.09.2019 r.). Dodatkowo istnieje możliwość spotkania się z doradcami na spotkaniach pt: Przystań kariery na wszystkich Wydziałach, gdzie można będzie skonsultować dokumenty aplikacyjne i zapisać się do projektu Biura Karier. 14.12.16 doradcy kariery spotkali się ze studentami na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu na Ogrodach.

Najbliższa Przystań kariery to: Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, ul. Piątkowska 94e, w grudniu 21.12.2016 (środa) i w styczniu 10.01.2017 (wtorek) w godz. 8-14. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą projektu na: www.biurokarier.up.poznan.pl/ lub na facebooku Projekt-ABK-UP-Poznań.

Kinga Kaczmarczyk
Biuro Karier UPP

WYDZIAŁY