Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility DECENTRALIZACJA, co to pojęcie oznacza i jaki jest cel wdrażania | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

DECENTRALIZACJA, co to pojęcie oznacza i jaki jest cel wdrażania

W ostatnim okresie wśród pracowników uczelni termin decentralizacja odmieniany był niemal we wszystkich przypadkach. By w ogólnym zarysie rozwiać na ten temat wiele niewiadomych, wątpliwości i  znaków zapytania, kierownictwo uniwersytetu zorganizowało  23 czerwca br. w Biocentrum otwarte spotkanie dla zainteresowanych wdrażaniem systemu zarządzania finansami.

Najogólniej mówiąc decentralizacja – powiedziała mgr Agnieszka Grochot z UAM, członek uczelnianej Komisji ds. Decentralizacji, mająca w  tym zakresie spore doświadczenie, bowiem uczestniczyła we wdrażaniu tego procesu na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza - jest przeniesieniem części uprawnień władzy i kompetencji na niższe szczeble zarządzania.

W konsekwencji decentralizacja ma prowadzić do zwiększenia efektywności wydawania środków publicznych. Ma być świadomym podejmowaniem działań mających na celu wzrost przychodów  wypracowywanych przez wszystkie uczelniane  jednostki.

Podczas spotkania zapoznano nas z problemem w skali makro. Prorektor ds. kadr i rozwoju uczelni, prof. Roman Gornowicz zapowiedział, że konkretne rozwiązania, które wypracuje komisja, przedstawione zostaną  społeczności na podobnym spotkaniu pod koniec października br.

Zdecentralizowane funkcjonowanie systemu zarządzania finansami w  Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. W Polsce prawie 80 procent uczelni publicznych ten system uprawnień już stosuje, i to z dużym powodzeniem.

W spotkaniu uczestniczyło całe kierownictwo UPP oraz członkowie komisji, w skład której wchodzą dziekani  wydziałów i osoby współpracujące z nimi we wdrażaniu nowego systemu zarządzania uczelnią.

 

Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY