Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility DR HAB. INŻ. JANETTA NIEMANN PONOWNIE EKSPERTEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE HORIZON 2020 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

DR HAB. INŻ. JANETTA NIEMANN PONOWNIE EKSPERTEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE HORIZON 2020

Dr hab. inż. Janetta Niemann została powołana na eksperta Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (Research Executive Agency – REA) działającej w ramach uprawnień delegowanych przez Komisję Europejską.

Dr hab. inż. Janetta Niemann pracuje w Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii  UPP i będzie doradzała w kwestiach związanych z programem Horizon 2020. Weźmie udział w procesie oceny projektów złożonych do Agencji Wykonawczej ds. Zrównoważonego bezpieczeństwa żywnościowego (SFS – Sustainable Food Security, H2020-SFS-2017-2-773311  — RUSTWATCH), w ramach programu Horizon 2020 – Work Programme 2018-2020.  

 

Poza monitorowaniem i oceną wniosków dr hab. inż. Janetta Niemann w styczniu 2020 weźmie udział w panelu ekspertów, który odbędzie się w siedzibie Komisji Europeskiej w Brukseli.

 

Horyzont 2020 to program ramowy w zakresie badań naukowych oraz innowacji, który został przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w grudniu 2013 roku. To największy do tej pory projekt realizowany przez UE w zakresie badań i innowacji. Budżet programu wynosi 80 mld euro, z czego 2,8 mld euro zostanie przeznaczone na badania naukowe oraz innowacje.

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY