Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility DR MAGDALENA BRODA LAUREATKĄ STYPENDIUM FULBRIGHT SENIOR AWARD | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

DR MAGDALENA BRODA LAUREATKĄ STYPENDIUM FULBRIGHT SENIOR AWARD

Dr Magdalena Broda z Wydziału Technologii Drewna UPP została  wyróżniona stypendium w ramach prestiżowego programu Fulbright Senior Award 2020-21.

 

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. Program Fulbrighta ma dwa wymiary. Pierwszy, czysto praktyczny: finansuje wyjazdy naukowe polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich do USA i wspiera ich obiecujące projekty.

 

Drugi, ideowy: wymiana wiedzy i umiejętności służy jeszcze większemu celowi niż rozwój nauki. Zgodnie z wizją inicjatora Programu, amerykańskiego senatora J. Williama Fulbrighta, jest to narzędzie w budowaniu dialogu i pokojowych relacji między narodami. Program Fulbrighta działa dwukierunkowo – również amerykańscy badacze i eksperci mają możliwość przyjazdu i pobytu naukowego w Polsce. Dzięki temu wiele polskich instytucji akademickich i edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych ma możliwość zaproszenia do współpracy przy swoich projektach specjalistów i wykładowców z USA.

 

Stypendia Fulbright Senior Award przyznawane są w drodze konkursu pracownikom naukowym oraz naukowo-dydaktycznym uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach i instytutach.

 

Więcej informacji na stronie www Programu Fulbrighta.  

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY