Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dzień Współpracy na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dzień Współpracy na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym UPP

W dniu 12 lutego 2020., na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny zorganizował V edycję „Dnia Współpracy”. Wydarzenie dedykowane było uczniom szkół średnich, województwa wielkopolskiego, z którymi WE-S podpisał umowy partnerskie. Przedsięwzięcie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, uznaniem szkół – swój udział zgłosiło ponad 950 uczniów oraz 54 nauczycieli z 26 placówek będących partnerami Wydziału

 

Spotkanie już tradycyjnie rozpoczęło się w sali wykładowej Biocentrum przy ul. Dojazd. Z uwagi na dużą liczbę uczestników część oficjalna, odbywała się trzykrotnie, o godz. 8.30, a później o godz. 9.30 i 10.30. Otwarcia dokonał prof. dr hab. Walenty Poczta – dziekan Wydziału, który przedstawił syntetycznie najważniejsze informacje o Wydziale i atutach absolwentów WE-S na rynku pracy. W imieniu Władz Rektorskich przybyłych Gości w imieniu władz rektorskich powitał prof. dr hab. Cezary Mądrzak, prorektor ds. studiów.

Do podjęcia studiów na Wydziale zachęcał młodzież prodziekan ds. studiów WE-S – prof. UPP dr hab. Rafał Baum, który przedstawił ofertę dydaktyczną, perspektywy w zakresie mobilności studentów (m.in. w ramach programu Erasmus), zasady rekrutacji na studia oraz  możliwości rozwoju zainteresowań i aktywności  młodzieży w ramach czterech Wydziałowych Kół Naukowych, organizacji studenckich, centrum kultury studenckiej oraz uczelnianego klubu AZS. Zaprezentował również informacje o systemie pomocy materialnej dla studentów oraz o konkursie „Zostań ekonomistą”. W trakcie sesji plenarnej głos zabrała także przedstawicielka Samorządu Studenckiego Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, Pani Karolina Kostrzewa, która poinformowała uczniów o roli studentów i Samorządu w życiu Uczelni i Wydziału.

Wszystkim osobom zaangażowanym w przedsięwzięcie należą się duże wyrazy uznania i podziękowania. Dzień Współpracy to największe wydarzenie o charakterze promocyjnym organizowane przez Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tegoroczna edycja po raz kolejny dowodzi celowości współpracy partnerskiej – mamy nadzieję, że nasze działania przyczyniają się do rozwoju osobowego uczniów i tworzenia dobrze wykształconego młodego pokolenia w Wielkopolsce. 

 

Więcej informacji i zdjęć z Dnia Współpracy można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Ekonomiczno-Społecznego www.wespoznan.pl oraz na profilu Wydziału na Facebooku. Zapraszamy także do fotorelacji, która znajduje się w GALERII i zpoznania się ze szczegółowym przebiegiem wydarzenia (załącznik). 

 

 

Dziekan i Społeczność Wydziału Ekonomiczno-Społecznego

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon Dzień Współpracy WES 2020.pdf228.51 KB

WYDZIAŁY