Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility FIZYKA ŁATWA I PRZYJEMNA CZYLI ZAJĘCIA KATEDRY FIZYKI I BIOFIZYKI UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

FIZYKA ŁATWA I PRZYJEMNA CZYLI ZAJĘCIA KATEDRY FIZYKI I BIOFIZYKI UPP

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Od połowy października 2019 roku uczniowie wielkopolskich szkół podstawowych biorą udział w cyklu zajęć zatytułowanym „Fizyka na co dzień”, realizowanym przez pracowników Katedry Fizyki i Biofizyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (dr inż. Maciej Jarzębski, dr inż. Przemysław Siejak, mgr inż. Łukasz Masewicz) wraz z zaproszonymi ekspertami zewnętrznymi (dr inż. Wojciech Smułek z Politechniki Poznańskiej oraz mgr Katarzyna Woźnica).

 

Podczas spotkań młodzi studenci zapoznają się z zagadnieniami współczesnej fizyki z naciskiem na aspekt praktyczny w życiu codziennym. Wśród wykonywanych doświadczeń można znaleźć takie, które dotyczą bezpieczeństwa żywności oraz właściwych nawyków żywieniowych. Uczniowie poznają dobre praktyki laboratoryjne stosowane w wiodących ośrodkach badawczych oraz praktyczne aspekty układów automatyki i możliwości zastosowań maszyn prostych. W trakcie zajęć młodzi adepci pogłębiają wiedzę i umiejętności z zakresu metod oznaczania ciepła i temperatury. Zadbano również o właściwą kondycję fizyczną i samopoczucie uczestników poprzez zróżnicowane i zindywidualizowane zajęcia sportowe z naciskiem na ocenę parametrów życiowych, a także opis biomechaniki układu ruchu podczas aktywności. Na fali współczesnych trendów ekologicznych, młodzi studenci realizują także minizadania z zakresu zrównoważonego rozwoju energetyki. Kontynuacją poruszonego problemu jest doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu dystrybucji wytworzonej energii elektrycznej. Na zakończenie cyklu zajęć uczestnicy zagłębiają się w techniki mikroskopii oraz spektroskopowej oceny jakości materiałów i źródeł światła. Odpowiadając na bieżące problemy i potrzeby młodzieży, przedstawiane są także techniki korekcji wad zmysłu wzroku, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań fizycznych.

 

W pierwszym, zakończonym już cyklu zajęć, udział wzięły szkoły podstawowe: nr 2 w Luboniu, nr 72 w Poznaniu, Szkoła Podstawowa ze Zbrudzewa oraz uczniowie Zespołu Szkół w Luboniu. Uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia Uniwersytetu Młodych Przyrodników. Jesteśmy przekonani, że to dopiero początek ich drogi naukowej. – Mówią organizatorzy - Życzymy dalszych sukcesów, a kolejnych młodych adeptów serdecznie zapraszamy do wstąpienia w mury naszego Uniwersytetu.

Uczniowie na zakończenie zajęć złożyli prowadzącym wiele podziękowań za ich zaangażowanie w prezentowaniu nauk ścisłych w tak przystępny sposób.

 

„Trzecia misja Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - zajęcia edukacyjne w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest on koordynowany przez Dział Funduszy Strukturalnych (mgr Agnieszka Zielińska, mgr Ilona Langowska) przy współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego UPP (mgr Joanna Matuszak, mgr Agnieszka Kurasz).

 

Mgr inż. Łukasz Masewicz
Dr inż. Przemysław Siejak
Katedra fizyki i biofizyki UPP

Fot. Agnieszka Zielińska

Dział ds. funduszy strukturalnych UPP

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY