Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Innowacje w przetwórstwie z wykorzystaniem produktów ekologicznych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Innowacje w przetwórstwie z wykorzystaniem produktów ekologicznych

W dnaich 27-28 września br. w Folwarku Wąsowo odbyła się konferencja pt. "Innowacje w przetwórstwie  z wykorzystaniem produktów ekologicznych". Partnerem wspierajacym merytorycznie wydarzenie był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 

 

Celem konferencji było podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod produkcji w branży lokalnego przetwórstwa na obszarach wiejskich wśród 50 uczestników konferencji zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod małego przetwórstwa oraz stymulowanie do takiej współpracy.

 

Na konferencji spotkało się 50 osób, reprezentujących środowisko naukowe, w tym przedstawiciele dyscyplin: technologia żywności i żywienia oraz rolnictwo i ogrodnictwo UPP oraz samorząd lokalny i regionalny, przedstawiciele lokalnej grupy działania, przedstawiciele ośrodków doradztwa oraz brokerzy innowacji, a takżeprzedstawiciele sektora przetwórczego i rolnicy. Rekrutacja prowadzona była poprzez dystrybucję imiennych zaproszeń do wytypowanych przedstawicieli nauki, doradztwa i przetwórstwa oraz poprzez ogłoszenia, przygotowane plakaty i zaproszenia, które zostały rozesłane/kierowane do jednostek samorządu terytorialnego, ODR, LGD, stowarzyszeń i organizacji przedsiębiorców, organizacji i związków rolniczych działających na terenie woj. wielkopolskiego z prośbą o rozpowszechnienie informacji m.in. wśród swoich członków oraz innych podmiotów, które mogą być zainteresowane tematyką konferencji.

 

Podczas konferencji wygłoszono 16 wykładów, w tym 7 przez przedstawicieli świata nauki: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (prof. UPP dr hab. Daria Szymanowska, dr hab. Barbara Stachowiak, dr hab. Joanna Kobus-Cisowska, prof. UPP Piotr Szulc), Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Poznańskiego Parku Naukowo-Technicznego. Pozostałe wykłady wygłosili brokerzy innowacji, Prezes Wielkopolskiego Centrum Klasteringu oraz przedsiębiorcy. Odbyły się również warsztaty dedykowane problemom współpracy w sferze lokalnego przetwórstwa oraz uwarunkowaniom działalności lokalnych przedsiębiorstw. Prelegenci przekazali najnowsze informacje w zakresie rozwiązań możliwych do wdrożenia w małych podmiotach przetwórczych. Podczas spotkania połączono wiedzę praktyczną i empiryczną dotyczącą innowacji z obszaru lokalnego przetwórstwa i przedstawiono przykłady wdrożonych innowacyjnych rozwiązań, które są odpowiedzią na regionalne problemy przetwórstwa i rolnictwa z nim związanego (w tym ekologicznego).

 

Poprzez realizację konferencji zwiększyła się wiedza uczestników reprezentujących różne podmioty i środowiska, w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w małym przetwórstwie. Realizacja operacji przyniosła również identyfikację problemów w zakresie prowadzenia działalności przetwórczej, ułatwiła poszukiwanie płaszczyzn do współpracy poprzez bezpośrednie spotkania. Pozwoliła ona również na bezpośrednie dyskusje wykładowców z uczestnikami, zarówno w trakcie konferencyjnego panelu, jak i specjalnie dedykowanych warsztatów. Konferencja pozwoliła podnieść wiedzę i spopularyzować postawy proinnowacyjne i kooperacyjne na obszarach wiejskich. Ta forma realizacji pozwoliła na osiągnięcie zakładanych celów, efektów oraz zaplanowanego zakresu realizacji konferencji, co wskazali w ankiecie ewaluacyjnej sami uczestnicy, którzy w większości bardzo wysoko ocenili przygotowanie merytoryczne, przejrzystość i zrozumiałość przekazu, rzetelność, profesjonalizm i zaangażowanie prowadzących wykłady w udzielaniu odpowiedzi na pytania, umiejętność zainteresowania uczestników tematem.

 

dr hab. inż. Barbara Stachowiak
Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego UPP

 

 

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon Sprawozdanie z konferencji.pdf106.17 KB

WYDZIAŁY