Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility INNOWACYJNE PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE DLA KLIENTÓW 65+ | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

INNOWACYJNE PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE DLA KLIENTÓW 65+

W  Polsce mamy już ponad 6 milionów mieszkańców powyżej 65 roku życia. Dotarciem do nich interesują się firmy farmaceutyczne i kosmetyczne, ale wydaje się, że o tym segmencie rynku zapomniały firmy spożywcze. Brakuje żywności dedykowanej dla seniorów, dostosowanej do ich specyficznych potrzeb, uwarunkowań zdrowotnych czy możliwości zakupowych”. – Mówi profesor Krzysztof Klincewicz z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Tą lukę chcą zapełnić naukowcy Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu realizując projekt „Laboratoria Zaangażowania Konsumentów”.

Projekt „Laboratoria Zaangażowania Konsumentów” jest częścią międzynarodowego przedsięwzięcia „RIS Consumer Engagement Labs” stymulującego powstawanie innowacji na rynku rolno-spożywczym i finansowanego przez EIT Food. EIT Food to część europejskich ram Wspólnoty Wiedzy i Innowacji działających w całej Europie na rzecz podniesienia poziomu innowacyjności sektora rolno-spożywczego. EIT Food realizuje m.in. projekty badawcze oparte o metody współpracy i kokreacji, w ramach których wraz z różnymi grupami odbiorców tworzy nowe rozwiązania w obszarze żywności. „Doskonałym przykładem takiego projektu jest realizowany przez Uniwersytet Warszawski ze wsparciem w Polsce Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, RIS Consumer Engagement Labs” – wskazuje Aleksandra Niżyńska, RIS Communication Manager w EIT Food CLC North-East. – „Wychodzące poza badawcze standardy projekty, oparte o nowe sposoby angażowania konsumentów, to przyszłość przy tworzeniu innowacji, szczególnie w obszarze spożywczym. Dla EIT Food takie inicjatywy są  sposobem nie tylko na zrozumienie potrzeb konsumentów, ale też na podnoszenie świadomości zdrowego żywienia i zrównoważonej diety”.

 

Projekt „Laboratoria Zaangażowania Konsumentów” (LZK) jest ważnym elementem realizacji misji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, podkreśla kierownik projektu dr Anna Wielicka-Regulska i koordynator konsorcjum. Ideą projektu jest wypracowanie innowacyjnego produktu poprzez bezpośredni kontakt różnych podmiotów rynku żywnościowego z grupą docelową – osobami 65+. Mając na względzie megatrend, jakim są zmiany demograficzne Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zintegrował i zjednoczył siły producenta (Folwark Wąsowo), dystrybutora (Gminne Składy Sp. z o.o.), startupu biotechnologicznego (Cofactor Sp. z o.o.) oraz organizacji pozarządowej działającej na rzecz transferu technologii (Poznański Park Naukowo-Technologiczny), jednocześnie umożliwiając tym podmiotom bezpośrednią interakcję z konsumentami według innowacyjnej metodyki, zaproponowanej przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Aarhus, wykorzystywanej podczas 2-dniowych warsztatów z seniorami, które odbyły się w dn. 10 i 17 października 2019 w murach PPNT.

 

Metodyka warsztatów, angażując starszych konsumentów za pomocą interaktywnych zadań, pozwoliła im wcielić się w rolę badaczy. Takie podejście „wyzwoliło duże zaangażowanie seniorów w całym harmonogramie zajęć, które były im zaoferowane”, zauważa dr Monika Wojcieszak-Zbierska, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Widoczny był entuzjazm i chęć dalszej współpracy. Zdaniem dr Anny Wielickiej-Regulskiej z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kluczowe znaczenie dla powodzenia warsztatów mieli doświadczeni moderatorzy grup, na co dzień pracownicy Wydziału Ekonomiczno-Społecznego UPP (dr Michał Gazdecki, dr inż. Elżbieta Goryńska-Goldmann, dr Monika Wojcieszak-Zbierska), którzy jako pierwsi testowali metodykę. „Moderatorzy świetnie dopasowali się do grupy docelowej i przeprowadzili uczestników przez serię nietypowych zadań z wykorzystaniem technik kreatywnego myślenia, grywalizacji i metod projekcyjnych nie tracąc ich entuzjazmu i zaufania, a nawet je potęgując” podkreśla kierownik projektu. Według dr. Michała Gazdeckiego „duże zainteresowanie tej grupy docelowej samymi warsztatami oraz jej duże znaczenie dla rynków żywnościowych, które, nie jest jeszcze wystarczająco dostrzegane przez wielu producentów żywności”.

 

W efekcie 2-dniowych warsztatów seniorzy w formie prezentacji przedstawili przedsiębiorstwom 9 wyselekcjonowanych koncepcji produktowych, które mają szansę stać się podstawą dla nowych produktów. Moderatorzy a jednocześnie eksperci innowacyjnych rozwiązań w obrębie rynku rolno-spożywczego w Polsce są pod wrażeniem zaproponowanych pomysłów. Jak podkreśla dr inż. Elżbieta Goryńska-Goldmann, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, „Opracowane koncepcje produktów żywnościowych to modyfikacje obecnych produktów, inne to całkowicie nowe propozycje. Innowacje produktowe tworzone w oparciu o prezentowaną koncepcję będą miały realną szansę na zmaterializowanie”. „Na bazie pomysłów zaproponowanych przez seniorów powstanie nowy produkt spożywczy, który zostanie wyprodukowany przez Folwark Wąsowo w kooperacji ze firmą Cofactor, jego dystrybucją zajmą się Gminne Składy Sp. z o.o. Z kolei UPP i PPNT będą wspierały dalszy rozwój koncepcji produktu w sferze badań i decyzji strategicznych”- mówi dr Anna Wielicka- Regulska z Uniwersytetu Przyrodniczego.

             

Magdalena Zatorska z Uniwersytetu Warszawskiego, która zajmuje się wdrożeniem koncepcji „RIS Consumer Engagement Labs” zapowiedziała, iż na rok 2020 zaplanowane jest 6 kolejnych edycji warsztatów.  W tym roku powołano 4 konsorcja: w Polsce, Portugalii, Hiszpanii i na Litwie. Warsztaty prowadzone w Poznaniu wystartowały jako pierwsze.

 

Podmioty odpowiedzialne za realizację Laboratoriów Zaangażowania Konsumentów (LZK) w Polsce:

 • Konsorcjum
  • Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  • producent żywności - Folwark Wąsowo
  • startup biotechnologiczny – Cofactor
  • dystrybutor - Gminne Składy Sp. z o.o.
  • organizacja pozarządowa działającej na rzecz transferu technologii - Poznański Park Naukowo-Technologiczny
 • Uniwersytet Warszawski
 • EIT Food

 

Za projekt „Laboratoria Zaangażowania Konsumentów” odpowiedzialni są pracownicy Wydziału Ekonomiczno-Społecznego UPP w składzie: dr Anna Wielicka-Regulska (kierownik projektu i koordynator konsorcjum), dr inż. Elżbieta Goryńska-Goldmann, dr Michał Gazdecki, dr Monika Wojcieszak-Zbierska, dr hab. Wawrzyniec Czubak, Norbert Szalaty, dr Damian Puślecki, dr Ewelina Marek-Andrzejewska przy wsparciu administracyjnym Doroty Komisarek oraz pomocy Mariusza Lesieckiego z CIiTT UPP.

 

Iwona Cieślik, rzecznik prasowy UPP
dr inż. Elżbieta Goryńska-Goldmann,Wydział Ekonomiczno-Społeczny
dr Anna Wielicka-Regulska, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

WYDZIAŁY