Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility JUBILEUSZ PROF. DR. HAB. RYSZARDA SŁOMSKIEGO | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

JUBILEUSZ PROF. DR. HAB. RYSZARDA SŁOMSKIEGO

W Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 24 stycznia 2020 roku współpracownicy wraz z władzami rektorskimi UPP, przedstawiciele poznańskiej społeczności akademickiej, uczniowie i przyjaciele uczcili jubileusz 70. rocznicy urodzin i 48-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Ryszarda Słomskiego, kierownika Katedry Biochemii i Biotechnologii Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UPP.

Obchody rozpoczęły się od prezentacji sylwetki profesora. Profesor Słomski związany jest z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu od 1992 roku, jednocześnie będąc zastępcą dyrektora ds. naukowych w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, biegłym sądowym z zakresu genetyki człowieka oraz specjalistą z zakresu genetyki laboratoryjnej. Kierownik Katedry Biochemii i Biotechnologii Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UPP jest w kraju pionierem badań DNA dla potrzeb diagnostycznych oraz prekursorem upowszechnienia diagnostyki molekularnej. Jako pierwszy wykonał badania z zakresu odcisku genetycznego (DNA fingerprinting, 1987) i amplifikacji DNA metodą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR, 1989). Obecnie zajmuje się diagnostyką molekularną chorób genetycznych, charakterystyką nowych genów człowieka, biotechnologią, badaniami medyczno-sądowymi i badaniem DNA z wykopalisk.

Składając życzenia rektor UPP prof. dr hab. Jan Pikul podkreślił znaczący dorobek naukowy i organizacyjny profesora jako wybitnego przedstawiciela poznańskiego środowiska naukowego. Profesor Słomski jest autorem 17 książek oraz ponad 300 prac naukowych, promotorem 30 przewodów doktorskich oraz 104 prac magisterskich. Uczestniczył w realizacji 44 projektów badawczych. Wykształcił ponad 1000 uczestników 25 edycji Szkół Letnich. Był delegatem PAN i rządu na Konferencjach ONZ w Genewie o zakazie stosowania broni biologicznej i toksykologicznej. Przebywał na stażach naukowych na Uniwersytetach Chicago, Illinois, Harvard i Getyndze.

Prof. dr. hab. Ryszard Słomski wygłosił wykład okolicznościowy, będący prezentacją monografii, opracowanej z okazji jubileuszu, pod tytułem „Dziedzictwo, oświadczenie, nauka” Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Podczas uroczystości nastąpiło również wręczenie prof. Słomskiemu medalu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego oraz statuetki Honorowego Hipolita wraz z nadaniem Godności „Lidera Pracy Organicznej”.

Uroczystość Jubileuszowa była okazją do podziękowań za lata współpracy i codziennie doświadczaną twórczą atmosferę współdziałania, o czym najlepiej świadczy motto jubilata brzmiące: „Wiele nauczyłem się od moich nauczycieli, więcej od kolegów, najwięcej od mych uczniów”.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY