Koło Rolników ze 100-letnim stażem

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Swój jubileusz 11 października 2019 roku obchodziło Studenckie Koło Naukowe Rolników, którego działalność rozpoczęła się już w 1919 roku jako Koło Naukowe Rolników i Leśników na ówczesnym Uniwersytecie Poznańskim. Zrzeszało ono młodych adeptów wydziału rolnictwa i leśnictwa.

Uroczystość, która odbyła się w Sali Biocentrum UPP, rozpoczęło wystąpienie Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii prof. dr hab. Anny Kryszak, która pełniła swego czasu rolę opiekuna Koła Naukowego Rolników. Pokreśliła iż, działalność Koła powiązana jest nieodłącznie z Wydziałem Rolnictwa i Bioinżynierii, który również obchodzi w tym roku 100-lecie swego istnienia.

 

Początkowo koło rolników działało jako Koło Naukowe Rolników i Leśników, prof. Jarosław Szaban, opiekun koła leśników UPP w Poznaniu przypomniał historię studentów, których w latach wojennych połączyła właśnie działalność w kole. Koło naukowe miało swoje przerwy w działalności. Pierwszą w wyniku wybuchu II wojny światowej, gdzie dopiero w 1945 roku powołano ponownie Uniwersytet do życia a wraz z nim odżyło koło. Ze względów politycznych w latach 1950-1960 nastąpiła kolejna przerwa w działalności, gdyż Koło nie mogło działać oficjalnie. W tym czasie członkowie spotykali się nieformalnie, o czym wspominał prof. Andrzej Dubas podczas obchodów Jubileuszu. Koło w swojej działalności miało przerwę jeszcze w latach 80tych (1981-1984).

 

Obecnie Koło działa bardzo aktywnie, o czym opowiedziała opiekun Koła Naukowego Rolników, dr hab. Zuzanna Sawinska. Przedstawiła działalność koło naukowego, jego rozwój, nad czym pracuje i jakie ma plany na przyszłość. Podkreśliła również, że studenci dzieląc się swoją pasją do rolnictwa, potwierdzają, że studia to nie tylko nauka. 

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP