Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW I ROKU WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW STACJONARNYCH | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW I ROKU WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW STACJONARNYCH

ZASADY TWORZENIA GRUP JĘZYKOWYCH  W ROKU AKADEMICKIM 2019/20

 

 

 

1. Nauka języka obcego rozpocznie się w semestrze letnim (do wyboru: angielski lub niemiecki).

2. Student zobowiązany jest do kontynuacji nauki języka obcego, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, musi osiągnąć co najmniej poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

3. Przydział do grupy językowej odbędzie się się na podstawie wyników pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego.

 

JĘZYK ANGIELSKI

grupa poziomu B2 dla studentów, którzy uzyskali wynik co najmniej 91% na pisemnym egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym i dla studentów, którzy zdali egzamin pisemny egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym,

grupa poziomu B1+ dla studentów, którzy uzyskali wynik od 66% do 90% na pisemnym egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym,

grupa poziomu B1 dla studentów, którzy uzyskali wynik od 48% do 65% na pisemnym egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym.

Studenci, którzy uzyskali wynik od 30% do 47% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym zostaną włączeni do grupy z językiem niemieckim, według stopnia zaawansowania.

 

JĘZYK NIEMIECKI

Nauka języka niemieckiego będzie organizowana w grupach międzywydziałowych. Przydział do grupy językowej, według stopnia zaawansowania, odbędzie się na pierwszych zajęciach.

 

4. Osoby, które na maturze zdawały inny język niż wyżej wymienione proszone są o zgłoszenie się do Kierownika SJO, mgr Z. Łapińskiej, w  godzinach dyżurów celem dokonania zapisu na lektorat.

 

5. Studenci posiadający certyfikat świadczący o znajomości języka obcego na poziomie B2, jak również studiujący drugi kierunek studiów, proszeni są o zgłoszenie się na pierwszych zajęciach, celem okazania stosownych dokumentów.

WYDZIAŁY