KOMUNIKAT DO STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II ROKU