Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility MIKOŁAJKI ZE SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UCZELNI | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

MIKOŁAJKI ZE SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UCZELNI

W mikołajkowy piątek w Collegium Maximum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyło się niezwykłe wydarzenie. Podczas Mikołajek ze Społeczną Odpowiedzialnością Uczelni promowane były idee zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności uczelni.

 

Uczestników spotkania przywitali prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska – pełnomocnik rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności UPP oraz prof. dr hab. Cezary Mądrzak, prorektor ds. studiów, którzy podkreślili, że społeczna odpowiedzialność uczelni realizowana jest w codziennej działalności UPP i jej pracowników. Celem wydarzenia było pokazanie dobrych praktyk i budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli społecznej odpowiedzialności uniwersytetu. W tym dniu studenci i pracownicy mogli wziąć udział w wykładach i prezentacjach: „Skąd się wzięła społeczna odpowiedzialność i czy Uniwersytetowi jest potrzebna?”, „Biznes społecznie odpowiedzialny” oraz w warsztacie „Czy jesteśmy społecznie odpowiedzialni?”. Prelegentami spotkania byli: prof. UPP dr hab. Dariusz Pieńkowski, dr Joanna Morawska-Jancelewicz z UAM, dr Magdalena Jaworska, Aleksandra Frąszczak i Krzysztof Frąszczak z Akademii Słońca oraz Monika Roszak z Fundacji Roll-na.

 

Ponadto wręczono wyróżnienia „za zaangażowane społeczne na rzecz otoczenia Uniwersytetu oraz propagowanie działań społecznie odpowiedzialnych”. Otrzymały je Magdalena i Joanna Mazurek pracowniczki UPP za zbiórkę karmy i innych niezbędnych dóbr dla zwierząt ze schroniska w Przyborówku „Przytulisko u Wandy”. Zbiórka darów dla zwierzaków potrwa do świąt. Każdy może pomóc, w szczególności potrzebna jest mokra karma lub materiały/koce na posłanka.  Dary można składać w holu Collegium Maximum (przy sali wykładowej A) do specjalnie oznakowanego kartonu oraz w budynku Centrum Kultury Fizycznej. 

 

Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny "Nasze brand hero" dla projektu Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Konkurs miał na celu wyłonienie najlepszego projektu maskotki/znaku promującego szeroko rozumianą społeczną odpowiedzialność Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wśród nadesłanych prac nagrodzono trzy:
- I miejsce zajęła p. Dorota Zaręba-Palacz,

- II miejsce – p. Iwona Huminiecka,

- III miejsce  - p. Sandra Witczak. 

Część oficjalną zamknęła prezentacja przygotowana przez studentki z Koła Naukowego Dietetyków –„Misja Madagaskar”.

 

Atrakcjami Mikołajek ze Społeczną Odpowiedzialnością uczelni były także prezentacje członków społeczności akademickiej, wśród których szczególnie atrakcyjna ofertę zaprezentowały:

- Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach - miska dla przytuliska, mecze charytatywne oraz akacja Wróblu wróć; stoisko przygotowane przez samorząd studencki i dziekanat pod opieka dr. Jarosława Uglisa;

- Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – ogrodnictwo dla ozdoby, żywienia i leczenia; stoisko przygotowane i prowadzone przez prof. UPP dr hab. Agnieszkę Krzymińską, dr inż. Jolantę Lisiecką, dr inż. Piotra Czuchaja; ponadto zaprezentowano studenckie projekty dyplomowe, w których szczególnie zaznacza się społeczna odpowiedzialność autorów za projektowaną przestrzeń – realizator mgr inż. arch. kraj. Patryk Antoszewski;

- Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu – prezentacje Koła Naukowego Dietetyków pod opieką dr Magdaleny Człapki-Matyasik „Misja Madagaskar” oraz poster Koła Naukowego Technologów Żywności poświęcony edukacji w ramach Szkolnego Festiwalu Nauki  w Kaliszu; – Biuro karier pod opieką Sandry Witczak, w którym można było skonsultować dokumenty aplikacyjne, spotkać się z doradcą zawodowym.

 

Świątecznego charakteru wydarzeniu nadawał Mikołaj z Aniołkiem oraz grupa pomocników Mikołaja z Samorządu Studenckiego Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, nad którymi pieczę sprawowała Natalia Grądecka.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

Fot.: I. Cieślik, A. Domaszewicz, M.Kozera-Kowalska

WYDZIAŁY