Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility NAGRODA GŁÓWNA DLA PUBLIKACJI WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU W KONKURSIE O NAGRODĘ STOWARZYSZENIA WYDAWCÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH IM. KS. EDWARDA PUDEŁKI | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NAGRODA GŁÓWNA DLA PUBLIKACJI WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU W KONKURSIE O NAGRODĘ STOWARZYSZENIA WYDAWCÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH IM. KS. EDWARDA PUDEŁKI

Podczas Poznańskich Targów Książki 2020 publikacja Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zatytułowana „Hodowla i chów świń” pod redakcją naukową: prof. dr hab. Anny Rekiel, prof. dra hab. Tomasza Szwaczkowskiego i  prof. dra hab. Roberta Eckerta otrzymała nagrodę główną w Konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. Ks. Edwarda Pudełki.

 

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych przy współpracy Wydawnictwa Naukowego UAM, a jego celem jest promowanie uczelnianych oficyn wydawniczych oraz sztuki edytorstwa naukowego i dydaktycznego. Nagroda jest przyznawana corocznie i otrzymuje ją wydawnictwo uczelniane, które wydało książkę uznaną przez Jury za najlepszą publikację naukową lub dydaktyczną. W skład Jury wchodzą specjaliści ze świata nauki i przedstawiciele: Polskiej Izby Książki, Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych oraz mediów. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 6 marca 2020 w pierwszym dniu Poznańskich Targów Książki podczas uroczystej gali otwarcia targów.

 

Nagrodzona książka to kompendium aktualnej wiedzy na temat hodowli i chowu świń, przygotowane przez liczne grono autorów. Przy jej tworzeniu wykorzystano osiągnięcia badawcze wysokiej klasy specjalistów. Zasady hodowli i chowu świń przedstawiono z wykorzystaniem dokonań krajowej i światowej nauki oraz najnowszej wiedzy na temat praktyki hodowlanej. Takie podejście i ujęcie zagadnień pozwoliło na stworzenie książki nowoczesnej zarówno w wymiarze naukowym, jak i praktycznym, co jest bardzo istotne w aspekcie kształcenia przyszłej kadry polskich zootechników, młodych badaczy i praktyków.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY