Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility NAUKOWCY UPP SYGNATARIUSZAMI APELU NAUKOWCÓW WORLD SCIENTISTS’ WARNING OF A CLIMATE EMERGENCY | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NAUKOWCY UPP SYGNATARIUSZAMI APELU NAUKOWCÓW WORLD SCIENTISTS’ WARNING OF A CLIMATE EMERGENCY

Ponad 160 naukowców z Polski popiera apel badaczy z całego świata zatytułowany World Scientists’ Warning of a Climate Emergency, są wśród nich również pracownicy Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Pod koniec 2019 roku w czasopiśmie BioScience ukazał się artykuł autorstwa Ripple i in. (2019) World Scientists’ Warning of a Climate Emergency wskazujący na zagrożenia globalne będące konsekwencją działalności człowieka i skutkujące postępującymi zmianami klimatycznymi. W apelu jednoznacznie stwierdzono, że Ziemia stoi w obliczu zagrożenia klimatycznego.

 

Kryzys klimatyczny już nastąpił i postępuje szybciej, niż spodziewała się tego większość naukowców. Jest on poważniejszy niż przewidywano, i zagraża istnieniu całych ekosystemów i ludzkości - ostrzegają naukowcy w specjalnym apelu, wskazując również jakie działania należy podjąć.

Biorąc pod uwagę obserwowane ocieplenie klimatu, prognozowany dalszy wzrost temperatur oraz w świetle doświadczeń kilku ostatnich bardzo ciepłych (jak na tą porę roku) miesięcy i w konsekwencji praktycznie całkowitego braku zimy (takiej jaka bywała w naszym dzieciństwie), zwrócenie pilnej uwagi na kwestie związane z degradacją troposfery przejawiającą się min. intensyfikacją efektu szklarniowego i skutkujące globalnym ociepleniem, wydaje się szczególnie istotne. – Mówi prof. UPP dr hab. inż. Radosław Juszczak z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. - Tym bardziej ważne jest to, aby cała społeczność akademicka dostrzegła zagrożenia wynikające z bezkarnej eksploatacji zasobów naszej planety i włączyła się w działania na rzecz poprawy stanu atmosfery i całej biosfery.

Warto zwrócić uwagę, że pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nie tylko są sygnatariuszami apelu, ale również realizują badania podstawowe i praktyczne mające poszerzyć stan wiedzy na temat wpływu różnych czynników środowiskowych, klimatycznych i antropogenicznych na wielkość emisji i wymiany gazów szklarniowych między powierzchniami naturalnych ekosystemów a atmosferą (Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UPP) oraz z pryzm nawozów organicznych, instalacji gospodarskich i zwierząt hodowlanych (Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii oraz Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP). Prowadzone są również badania podstawowe z zakresu wpływu zmian klimatu na stan ekosystemów, zachowania zwierząt dziko żyjących i ich migracje oraz nad możliwymi działaniami adaptacyjnymi mającymi ograniczać skutki zmian klimatu na szeroko rozumianą gospodarkę i społeczeństwa.

Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UPP już od 2004 roku prowadzony jest monitoring wymiany gazów szklarniowych między powierzchniami ekosystemów naturalnych (torfowisk, lasów, użytków rolnych), a atmosferą. Badania te prowadzono w ramach kilku projektów międzynarodowych 6 i 7 Programu Ramowego UE (CarboEurope-IP, NitroEurope-IP, INGOS, GHG-Europe, GREENFLUX), projektów zleconych Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ze środków Polsko-Norweskiego Programu Badawczego (NCBR) oraz Narodowego Centrum Nauki zbudowano trzy klimatyczne eksperymenty manipulacyjne na torfowisku, pozwalające ocenić wpływ podwyższonych temperatur oraz zredukowanych opadów na stan i funkcjonowanie torfowisk w Europie Centralnej. Badania te prowadzone są we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wspomniany apel poparło już ponad 13 400 naukowców ze 156 krajów całego świata. Lista ta wydłuża się bardzo szybko i każdy ma szansę poprzeć tą inicjatywę dopisując się do niej (https://scientistswarning.forestry.oregonstate.edu/

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule:  wersja PL i wersja EN

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY