Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Innowacje w gospodarowaniu na użytkach zielonych – w teorii i w praktyce” | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Innowacje w gospodarowaniu na użytkach zielonych – w teorii i w praktyce”

W dniach 17-18 października 2019 roku w Biocentrum UPP odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Innowacje w gospodarowaniu na użytkach zielonych – w teorii i w praktyce”. 

Organizatorami spotkania były Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego UP w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Łąkarskie. Sympozjum zostało objęte honorowym patronatem prof. dr hab. Anny Kryszak - Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu i jako wydarzenie uczelniane wpisało się w obchody 100-lecia akademickich studiów rolniczo-leśnych w Poznaniu.

 

Celem sympozjum była prezentacja i omówienie innowacji w gospodarowaniu na użytkach zielonych w sferze naukowej oraz wskazanie ich zastosowań w praktyce rolniczej. Problemem podjętym w dyskusji była niewystarczająca współpraca pomiędzy środowiskiem naukowym a rolnikami i doradcami rolniczymi. Skutkiem tego zjawiska jest przekazywanie z opóźnieniem najnowszych wyników badań łąkarskich do praktyki rolniczej oraz niedostateczne identyfikowanie i upowszechnianie szerokiemu gronu odbiorców ciekawych rozwiązań stosowanych przez rolników. Z tego względu konieczne jest zacieśnienie współpracy nauki z praktyką rolniczą na rzecz wdrażania innowacyjnych systemów gospodarowania na użytkach zielonych dla zwiększenia opłacalności w zakresie chowu bydła mlecznego i mięsnego oraz owiec w Polsce, przy jednoczesnym zapewnieniu pozyskiwania wielu usług ekosystemowych.

 

W spotkaniu wzięło udział 50 uczestników, w tym przedstawiciele ośrodków naukowych zajmujących się łąkarstwem oraz inni interesariusze szeroko rozumianego łąkarstwa – rolnicy, doradcy i przedstawiciele firm działających na rzecz rolnictwa.

 

Program sympozjum obejmował sesję referatową oraz sesję seminaryjną „Spotkanie nauki z praktyką rolniczą” w ramach projektu H2020 Inno4Grass, realizowanego przez Katedrę Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego UPP. W godzinach wieczornych w Kolegium Rungego organizatorzy spotkania zaprosili uczestników sympozjum na spektakl słowno-muzyczny „Nasze poznańskie rocznice”. W programie tego wydarzenia znalazły się prelekcja autorstwa prof. dr hab. Stanisława Kozłowskiego oraz prezentacja przygotowana przez prof. UPP dr hab. Barbarę Golińską. Oprawę muzyczną dla pięciu części spektaklu: I/ Poznań; II/ Uniwersytet; III/ Wydział Rolniczy; IV/ Katedra Łąkarstwa; V/ Polskie Towarzystwo Łąkarskie stanowiły utwory Rosetiego, Bacha, Rusta, Ogińskiego i Moniuszki w wykonaniu duetu: Ewa Pilarska-Banaszak (altówka) i Monika Woźniak (klawesyn).

 

Dopełnieniem programu sympozjum było Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Łąkarskiego. W wyniku tego sprawozdawczo-wyborczego spotkania dokonano wyboru nowych władz stowarzyszenia. Prezesem PTŁ został wybrany na kolejną kadencję prof. dr hab. Stanisław Kozłowski. Z grona pracowników UPP do Zarządu Głównego PTŁ wybrano następujące osoby: prof. UPP dr hab. Barbarę Golińską (sekretarz), prof. dr hab. Jana Kryszaka (skarbnik) oraz prof. dr hab. Piotra Golińskiego (członek). Ponadto dr Waldemar Zielewicz został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a prof. dr hab. Anna Kryszak – członkiem Sądu Koleżeńskiego PTŁ.

 

prof. UPP dr hab. Barbara Golińska

WYDZIAŁY