PROCES DIAGNOZY ORGANIZACJI PRACY UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU – BADANIA ANKIETOWE

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Szanowni Pracownicy, Doktoranci i Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

 

Pomimo trudności wynikających z pandemii koronawirusa, nie rezygnujemy z kolejnych działań mających wspierać naszą Uczelnię w dążeniu do bycia Uniwersytetem nowoczesnym, postępowym i otwartym na zmiany. Rozpoczynamy proces diagnozy organizacji pracy Uniwersytetu, która jest częścią szerszego programu rozwoju naszej Alma Mater. Chcemy wykorzystać wyniki tych prac do przedstawienia propozycji zmian organizacyjnych, które zarówno podniosą komfort i warunki odbywania studiów, jak i ułatwią pracę kadrze uczelni – tak nauczycielom akademickim, jak i całej kadrze wspierającej. Wyniki diagnozy zostaną także wykorzystane w procesie formułowania nowej strategii rozwoju Uniwersytetu na lata 2022-2026.

W procesie diagnozy wspiera nas zewnętrzny podmiot – Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, który specjalizuje się we współpracy ze szkołami wyższymi (więcej informacji o Instytucie na stronie www.irsw.pl). Prace diagnostyczne nie będą obejmowały indywidualnej oceny pracowniczej i nie będą stanowiły podstawy do podejmowania decyzji kadrowych – diagnoza skupia się na systemowych zagadnieniach funkcjonowania Uczelni w poszczególnych obszarach.

 

Z inicjatywy władz rektorskich w naszej Uczelni przeprowadzone zostanie badanie opinii pracowników, doktorantów i studentów na temat funkcjonowania administracji i innych aspektów organizacyjnych działania naszego Uniwersytetu. Badania te są niezwykle ważnym składnikiem diagnozy, niezbędnej do prac nad doskonaleniem i usprawnianiem funkcjonowania Uczelni, dlatego gorąco proszę o otwartość i wypełnienie ankiet, które Państwo otrzymają. Podmiot prowadzący badanie (IRSW) gwarantuje pełną poufność danych indywidualnych.

 

Wierzymy, że udzielone przez Państwa odpowiedzi pozwolą nam optymalnie dopasować funkcjonowanie Uniwersytetu i jego jednostek do nowych wyzwań, jakie przed nami stoją – szczególnie w nowej kadencji władz. Dołożymy także wszelkich starań, żeby ewentualne zmiany były wprowadzane możliwie płynnie i etapowo, bez niepotrzebnego obciążenia dla wspólnoty akademickiej.

Prof. dr hab. Jan Pikul
        /-/
Rektor